Het is nu 12-04-2021 08:20:02
Onbeantwoorde berichten bekijken

Gebruikersnaam:     Wachtwoord:
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6
 
 Auteur   Bericht 

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4687
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 11-11-2017 17:29:19    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft aan de fietstunnel de paaltjes geplaatst die de gemeente Temse gevraagd heeft, ...
Jozef Van Breuseghem schreef:
...
Temse "eist" zelfs paaltjes in de fietstunnel. Ook dat is typisch voor het paaldorp Temse. Hopelijk worden die paaltjes ver genoeg van elkaar geplaatst om geen fietsers te hinderen of zelfs een gevaar te vormen voor fietsers!
...
(Zie hierboven.)

... en de verkeerde verkeersborden zijn weggenomen.
Jozef Van Breuseghem schreef:
...
Hoe lossen we dat op? Heel simpel! Verwijder die borden C3 met hun onderborden M3.
...
(Zie hierboven.)
Door de plaatsing van een verkeersbord D7 voor de fietstunnel mogen alle soorten rijwielen die niet breder zijn dan 1 meter, alle tweewielige bromfietsen en alle soorten voortbewegingstoestellen er gebruik van maken, en is de toegang verboden voor alle andere voertuigen. De tunnel is nu immers een tweerichtingsfietspad zoals de fietspaden langs de N41, want het verkeersbord D7 staat aan de oostzijde ...... en aan de westzijde van de fietstunnel.Aangezien er geen trottoir is langs de N41 of in de fietstunnel mogen voetgangers eveneens van de fietspaden en de tunnel gebruik maken, op voorwaarde voorrang te verlenen aan de gebruikers op wielen, volgens Artikel 42.2.2.1° van het verkeersreglement Lees :
Citaat:
42.2.2. Zijn er geen begaanbare trottoirs of bermen, dan mogen de voetgangers de andere gedeelten van de openbare weg volgen.

Wanneer de voetgangers het fietspad volgen, moeten zij voorrang verlenen aan de fietsers en bromfietsers.


Gelukkig zijn de paaltjes niet in de fietstunnel geplaatst, of midden op het fietspad van de tunnel. Ze staan aan de rand van het fietspad en juist naast de rijbaan, waardoor het bemoeilijkt wordt om met de auto in de fietstunnel te rijden zonder een paaltje te raken. De paaltjes staan zeker 1,70 meter van elkaar, dus fietsers kunnen elkaar kruisen zonder elkaar te hinderen Goed zo!.


Volgen er nog aanpassingen aan de fietstunnel?

 • Fietsers wijzen op de hoge snelheid van sommige automobilisten op de ventwegen, niettegenstaande de snelheidsbeperking tot 50 km/u. Daardoor wordt het uitkomen van de fietstunnel en het oversteken van de ventweg soms een hachelijke onderneming ... Men vraagt vertragende ingrepen voor de fietstunnel, of controles.
 • De betekenisloze wegmarkeringen op de ventwegen, die de plaats aanduiden waar fietsers kunnen oversteken, lokt eveneens reacties uit, zelfs bij de politie van Temse. Automobilisten worden immers niet verwittigd van mogelijke overstekende fietsers, bromfietsers, voetgangers of gebruikers van voortbewegingstoestellen, ...
 • ...


Op de rijbaan staan nog altijd de slecht gebruikte verbodsborden C31a, zowel op de oostelijke ...... als op de westelijke ventweg.Maar dat laatste zijn eigenlijk zaken voor de automobilisten. Misschien meld ik dat wel eens aan het Agentschap Wegen en Verkeer, dan kan ik met hen nog wat discuteren over de wegcode Knipoog Hihi.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4687
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 21-11-2017 12:07:45    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Jozef Van Breuseghem schreef:
... Misschien meld ik dat wel eens aan het Agentschap Wegen en Verkeer, dan kan ik met hen nog wat discuteren over de wegcode Knipoog Hihi.
(Zie hierboven.)

Dat is bij deze gebeurd. Volgend mailtje is verstuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer, en tevens naar de politie van Temse en naar onze fietsambtenaar.
Citaat:

Geachte,


Zoals we reeds meldden is de Fietsersbondafdeling van Temse uiterst tevreden met de fietspaden langs de N41 in Elversele en met de fietstunnel die de twee fietspaden verbindt. Maar we hebben wel enkele bedenkingen over de signalisatie aan deze fietstunnel.

Om de plaats aan te duiden waar bestuurders van rijwielen en bromfietsen de ventwegen oversteken, is een "nieuwe" wegmarkering aangebracht die ontwikkeld is door het Vlaams Parlement en die duidelijker en veiliger zou moeten zijn.Deze wegmarkering staat evenwel (nog?) niet in het verkeersreglement en betekent dus eigenlijk helemaal niets.

Omdat het geen oversteekplaats is voor fietsers volgens artikel 76.4 van het verkeersreglement, zijn de volgende regels niet van toepassing van artikel 40.ter van het verkeersreglement (met "Hij" wordt bedoeld "De bestuurder van een auto of van een motorfiets"):

Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen slechts met matige snelheid naderen teneinde de weggebruikers die er zich op bevinden, niet in gevaar te brengen en ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan met normale snelheid beëindigen. Zo nodig moet hij stoppen om ze te laten doorrijden.

Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die oversteekplaats zou moeten stoppen.


Bestuurders van motorvoertuigen gaan dus volledig vrijuit, fietsers en bromfietsers hebben geen enkele bescherming meer.


Deze "nieuwe" oversteekplaats hoeft ook niet 150 meter vooraf aangekondigd te worden met een gevaarsbord A25, terwijl dit wel verplicht is bij een "echte" fietsoversteekplaats volgens artikel 7.8 van het reglement voor de wegbeheerder:

7.8. Verkeersbord A25. Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen.

Moeten gesignaleerd worden:

 • ...
 • de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen gelegen buiten de bebouwde kom en die niet bestemd zijn voor het oversteken van een kruispunt.


Evenmin is hier een aanduiding aan de oversteekplaats zelf nodig met een aanwijzingsbord F50, ook verplicht bij een "echte" fietsoversteekplaats volgens artikel 12.13bis van het reglement voor de wegbeheerder:

12.13bis. Verkeersbord F50. Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

Dit verkeersbord moet geplaatst worden ter hoogte van een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

Het wordt evenwel niet geplaatst aan de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die beschermd worden door driekleurige verkeerslichten.


De oversteekplaatsen zijn in feite zo onzichtbaar mogelijk gemaakt voor het verkeer op de ventwegen. Dit draagt niets bij aan de duidelijkheid en de veiligheid van fietsers of bromfietsers, integendeel.


Bovendien begint het reglement voor de wegbeheerder in artikel 1.1 met:

1.1. Alleen de verkeerstekens bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer mogen gebruikt worden om de weggebruikers de aanwijzingen te geven waarop zij betrekking hebben.

Het "algemeen reglement op de politie van het wegverkeer" is het verkeersreglement. Deze nieuwe wegmarkering is daar niet in bepaald, en mag bijgevolg niet gebruikt worden om weggebruikers aanwijzingen te geven waarop wettige verkeerstekens betrekking hebben.

Maar blijkbaar mogen wegbeheerders de wegcode overtreden.


Tenslotte staan op de ventwegen verbodsborden C31 voor de fietstunnel.De bedoeling is duidelijk, maar de betekenis van dit verbodsbord is:
Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven.

En een kruispunt is volgens artikel 2.9 van het verkeersreglement:
2.9. "Kruispunt": de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen.

En dat is hier niet het geval. Hier is slechts één openbare weg, de N41.


Met vriendelijke groeten,
...

En nu maar wachten op mogelijke reactie Knipoog
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4687
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 06-04-2018 13:34:30    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Op mijn opmerkingen van 21 november 2017 is nog altijd geen antwoord gekomen, van niemand ... Durven ze niet?

Ondertussen, we zijn nu 6 april 2018, blijkt hoe kwaliteitsvol die nieuwe wegmarkering wel is. Op de westelijke ventweg is ze bijna helemaal weggesleten. Van het lijntje met vierkante blokjes blijft helemaal niet meer over!En het Agentschap Wegen en Verkeer begint deze wegmarkering nu ook op andere plaatsen aan te brengen ...
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4687
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 19-08-2018 19:42:04    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Jozef Van Breuseghem schreef:
...
Ondertussen, we zijn nu 6 april 2018, blijkt hoe kwaliteitsvol die nieuwe wegmarkering wel is. Op de westelijke ventweg is ze bijna helemaal weggesleten. Van het lijntje met vierkante blokjes blijft helemaal niet meer over!
...
(Zie hierboven.)

We naderen nu einde augustus 2018 en deze wegmarkeringen zijn opnieuw aangebracht, op de oostelijke ventweg ...... en op de westelijke ventweg.Maar toch lijken mij dat niet die duurzame materialen te zijn, waarvan sprake is in het Dienstorder MOW/AWV/2017/6 van het Agentschap Wegen en Verkeer, op pagina 8 onder de hoofding "Technische bepalingen in verband met het materiaal en kleurgebruik":
Citaat:
Fietslogo-verbindingsmarkeringen worden, omwille van de slijtvastheid, met witte thermo- of koudplasten of door middel van voorgevormde markering aangebracht. Verfmarkeringen zijn uitgesloten.

Dit lijken mij nochtans wel verfmarkeringen ... Ze zullen dan weer snel weggesleten worden.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4687
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 29-10-2020 20:54:32    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Buiten de fantasietjes die AWV aan de wegcode breit, en die hen ook gemeld zijn (maar waarop geen antwoord komt), kent onze wegcode zelf nog eigenaardigheden, die tot uiting komen aan de fietstunnel onder de N41.

De ventwegen, die fietsers moeten oversteken als ze door de fietstunnel willen rijden, zijn namelijk geen voorrangswegen. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te zien op de plaats waar de ventwegen afsplitsen van de N41, zoals op volgende foto voorbij het kruispunt van de Kettermuit.Het voorrangsbord B11, dat de voorrangsweg bepaalt, staat rechts van de N41, maar links van de ventweg. Het telt bijgevolg niet voor de ventweg.

Normaal gesproken geldt op de ventweg dan de voorrang van rechts, zolang er geen andere voorrangsborden staan. Een fietser die van op het fietspad naar de fietstunnel rijdt, komt van rechts. Een automobilist op de ventweg zou dan voorrang moeten verlenen aan die fietser, maar ...

 • Zoals hierboven enkele keren gezien, staat op het fietspad een voorrangsbord B1, waardoor fietsers toch voorrang moeten verlenen aan automobilisten op de ventweg. Dat is evenwel een voorrangsbord voor het fietspad, niet voor de rijbaan! • Op de ventweg zou dan overeenkomstig een voorrangsbord B15 moeten staan, om de automobilisten "gerust te stellen" dat fietsers, die van rechts komen, hen voorrang moeten verlenen. Maar dat voorrangsbord staat er niet! Het staat wel aan het daaropvolgende kruispunt (vergroot de foto door erop te klikken). • En dat is zelfs wettelijk in orde volgens de wegcode! Het artikel 8.1.2°.c) van het reglement voor de wegbeheerder stelt immers Lees:
  Citaat:
  8.1. Verkeersbord B1. Voorrang verlenen.
  ...
  Dit verkeersbord wordt slechts geplaatst indien terzelfdertijd het verkeersbord B9 of B15 wordt geplaatst op de openbare weg of op de rijbaan die gevolgd wordt door de bestuurders aan wie voorrang moet verleend worden.
  ...
  De verkeersborden B9 of B15 moeten evenwel niet geplaatst worden:
  ...
  c) Indien het verkeersbord B1 alleen betrekking heeft op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
  ...

 • Het is dus niet verplicht (maar het mag wel) om het gemotoriseerd verkeer te melden dat fietsers hen voorrang moeten verlenen! Nu zijn er twee mogelijkheden:

  1. Ofwel kent bijna elke automobilist deze regel — wat ik sterk betwijfel — en daarom rijden ze allemaal zonder vertragen verder en verlenen ze geen voorrang van rechts aan een fietser die van het fietspad naar de fietstunnel rijdt.

  2. Ofwel kent bijna geen enkele automobilist deze regel — wat het meest waarschijnlijk is — maar dan zou bijna elke automobilist vertragen om voorang van rechts te verlenen aan een fietser die van het fietspad naar de fietstunnel rijdt.

Ik vind dit een tekortkoming van onze wegcode. De voorrang wordt bij automobilisten niet consequent behandeld. Deze regel is eigenlijk een uitzondering op de normale regel van de voorang van rechts. Door dergelijke regels wordt het gemotoriseerd verkeer gewend gemaakt aan twee gewoontes die gevaarlijk zijn voor fietsers:

 1. Nergens voorrang verlenen aan fietsers, ook als dat wel moet.

 2. De voorrang van rechts negeren.

Met alle gevolgen vandien Triest.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken


Berichten van afgelopen:   

    -> Elversele - N41 (Nieuwe Steenweg & Pontweg)

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6
 


 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Pagina 6 van 6 Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tijden zijn in GMT + 1 uur

Ga naar:  


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum

This contents of this page are in no way endorsed by the Mozilla Foundation
Mozilla_Firefox theme created by Plastikaa © 2005