Het is nu 29-11-2021 13:58:24
Onbeantwoorde berichten bekijken

Gebruikersnaam:     Wachtwoord:

Kan het kruispunt Hoogkamerstr/Schoolstr fietsveiliger?

    -> Temse - Hoogkamerstraat Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
 
 Auteur   Bericht 

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 26-01-2015 10:36:04    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Uit bovenstaand filmpje blijkt nog maar eens hoe ernstig een "zone 30" genomen wordt. Normaal gezien zou een zone 30 zodanig moeten ingericht zijn, dat de woon- en verblijfsfunctie veel belangrijker is dan de verkeersfunctie. In een zone 30 zou het autoverkeer zo ondergeschikt moeten zijn, dat fietsers en voetgangers overal veilig en zonder gevaar de rijbaan kunnen oversteken ...

Maar op dit kruispunt is dat duidelijk helemaal omgekeerd: het enige wat daar belangrijk is, dat is de verkeersfunctie. Voetgangers en fietsers kunnen hier allesbehalve veilig een rijbaan oversteken.

Zeer waarschijnlijk merken heel wat automobilisten zelfs niet op dat ze zich hier in een zone 30 bevinden. Hoe kunnen ze het weten? Wel ... er staan verkeersbordjes ... minuscule verkeersbordjes op de vier toegangswegen ...

In de brede, snelle Sint-Amelbergalaan staat het vervuilde zone-30-bordje verscholen onder de bomen voor de parkeerplaats van de 'Action'. Op de rijbaan staat ook wel een vage snelheidsbeperking geschilderd.In de Schoolstraat staat het zone-30-bordje juist waar fietsers naar het fietspad 'uit de weg' moeten gaan voor de automobilisten. Ook hier staat een uitgeveegde snelheidsbeperking op de rijbaan geschilderd.In de Hoogkamerstraat plakt het zone-30-bordje onopvallend tegen de huisgevels. Ook hier moet de schildering van een vage snelheidsbeperking op de rijbaan de aandacht van automobilisten vestigen.Vanaf de Leie tenslotte staat eveneens een onopvallend zone-30-bordje tussen al de andere, vergezeld van een uitgeveegde geschilderde snelheidsbeperking op de rijbaan.Verder is er niets dat de snelheid van automobilisten zou kunnen doen afremmen, of hun aandacht vestigen op de zone 30. Fietsers die hier regelmatig passeren weten maar al te goed hoe "veilig" deze zone 30 is Triest.

Zou deze zone 30 beter aangeduid en ingericht worden bij de herinrichting van dit kruispunt? De zone 30 zal immers veel groter worden volgens de plans. Het zal bijgevolg nog veel moeilijker worden om in dat hele gebied een snelheid van maximum 30 km/u af te dwingen zonder maatregelen die daartoe aanzetten.

(Aanpassing op 12-11-2015: Nieuwe host voor afbeeldingen.)
(Aanpassing op 01-05-2017: Foto-vergrotingsfout verbeterd.)
(Aanpassing op 23-10-2017: Foto-vergrotingsfout verbeterd.)

_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.


Laatst aangepast door Jozef Van Breuseghem op 23-10-2017 10:40:30; in totaal 3 keer bewerkt
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 27-01-2015 12:07:08    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Naar aanleiding van de laatste plans van de herinrichting van dit kruispunt (klik hier) en de infovergadering van 16 december 2014 georganiseerd door het gemeentebstuur, bleek dus dat met geen enkele opmerking van onze Fietsersbondafdeling rekening gehouden is. We moesten een andere weg bewandelen als poging om de onveilige toestanden voor fietsers weg te werken.

Daarom werd een mail verstuurd naar het studiebureel dat zich bezighoudt met de weginrichting, natuurlijk info aan onze schepenen van mobiliteit en openbare werken (klik hier), met gunstig gevolg (klik hier): het studiebureel was zeer geïnteresseerd!

Daarna zijn nog twee mails verstuurd met belangrijke en minder belangrijke opmerkingen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een 'overleg' tussen onze Fietsersbondafdeling (gesteund door Leefbaar Temse) en de dienst mobiliteit van de gemeente op donderdag 22 januari 2015.

Op dit overleg hebben we lang niet alle onveilige en eigenaardige punten kunnen laten wegwerken. Joost mag weten waarom niet. Maar we hebben op een aantal zaken toch verbeteringen voor fietsers kunnen behalen, terwijl andere zaken nog niet duidelijk zijn of ze zullen opgelost worden, en hoe dat dan eventueel wel zal gedaan worden.

Laten we beginnen met wat we verkregen hebben op dit gedeelte Hoogkamerstraat - Schoolstraat - Sint-Amelbergalaan.

 1. Al van in het begin (klik hier) vragen we om aan de inrit van de KSA (of welke inrit dat ook is) het fietspad en het voetpad niet te onderbreken. Dat vroegen we nogmaals in één van onze mails aan het studiebureau:
  Citaat:
  Op de infoavond van 16 december 2014 maakte ik reeds de opmerking over het onderbreken van het voetpad en het fietspad voor een inrit. Dat gebeurt normaal gesproken nergens. Het is een inrit die onderbroken wordt voor een voetpad, en zeker voor een fietspad langs de voorrangsweg. In deze Hoogkamerstraat wordt het fietspad zelfs voor geen enkel kruispunt onderbroken en worden de voetpaden verbonden door verhoogde zebrapaden.


  Dat heeft men dus toch ingezien op de dienst mobiliteit! Het fietspad en het voetpad zullen hier doorlopen zonder onderbreking. Goed zo!

 2. We hadden ook opmerkingen over de 'grote zone 30' in onze eerste mail (klik hier):
  Citaat:
  Nog een opmerking die niet specifiek voor fietsers is: de hele herinrichting wordt een zone 30, maar dat is ze nu ook al. En het is duidelijk dat met brede rijbanen (Sint-Amelbergalaan), met een middenstreep verdeeld in twee snelle rijstroken (Hoogkamerstraat, Sint-Amelbergalaan, Schoolstraat), geen enkele bestuurder er toe aangezet zal worden om zijn snelheid aan te passen naar 30 km/u, alleen maar omdat er verkeersbordjes staan.

  Later hebben we nog een bekende verkeerskundige geraadpleegd over een ander punt (klik hier), en die had ook opmerkingen over de zone 30. Daarom werd dit nog aangevuld in een volgende mail:
  Citaat:
  Wat de zone 30 betreft, waarover ik het even had in ... mijn vorige mail, zeggen de verkeersregels onder andere nog het volgende (plaatsingsvoorwaarden artikel 12.1bis):

  3. Met deze verkeersborden worden één of meerdere straten afgebakend waarin de verblijfsfunctie primeert of waarin de verkeersfunctie ondergeschikt wordt gemaakt aan de verblijfsfunctie, en dit als gevolg van het beleid dat door de wegbeheerder gevoerd wordt.

  4. De toegang tot de zone 30, die aangeduid wordt met deze verkeersborden, moet duidelijk herkenbaar zijn door de plaatsgesteldheid, door een inrichting of door beide.


  Ik moet eerlijk toegeven, dat ik niet de indruk heb dat in deze zone 30 de verblijfsfunctie primeert of dat de verkeersfunctie ondergeschikt wordt gemaakt aan de verblijfsfunctie. Evenmin zijn de toegangen tot de zone 30 duidelijk herkenbaar, noch door de plaatsgesteldheid, noch door een inrichting. Dit wordt een zeer onopvallende zone 30 die niet zal gerespecteerd worden.

  Op dit kruispunt van twee invalswegen in Temse, in oorlogstermen uitgedrukt, lijkt de nadruk eerder te liggen op de "vlotte autoverkeersdoorstroming", dus op snelheid. Er is niets dat het gemotoriseerd verkeer er toe aanzet om de snelheid te verminderen tot maximum 30 km/u of aanmaant tot voorzichtig rijgedrag tegenover de kwetsbare weggebruikers. Er is zo veel mogelijk ruimte voorzien voor gemotoriseerd verkeer op de rijbaan en op parkeerplaatsen (voor immobiliteit dus). Voetgangers en fietsers krijgen de overblijvende kantjes en randjes.

  Als gevolg van deze tirade zal het begin van de zone 30 duidelijk aangeduid worden, niet alleen met minuscule verkeersbordjes maar ook nog op de rijbaan zelf, met slijtvast materiaal op de drie drukste straten (Sint-Amelbergalaan, Hoogkamerstraat en Schoolstraat) en gewone schildering op de andere straten (Cauwerburg, Leie en toekomstige Tekenaarslaan). Daardoor zou het begin van de zone 30 beter opgemerkt moeten worden ... Maar ook nu is de huidige zone 30 op een dergelijke wijze aangeduid en we zien wat daarvan het resultaat is (klik hier) ...

  Bovendien blijven de middenstrepen en de smalle fietssuggestiestroken behouden. Die middenstrepen zijn volgens de dienst mobiliteit nodig om het parkeren te verbieden. Het parkeren verbieden kan echter even goed zonder middenstreep, met verkeersborden E1. Gecombineerd met brede fietssuggestiestroken zou de rijbaan visueel versmallen en de snelheid gedrukt worden. Dat zou veel meer aansluiten bij de filosofie van een zone 30. Na onze mail heeft het studiebureel dit trouwens voorgesteld aan de diensten van onze gemeente. Dit stond in hun mail:
  Citaat:
  In verband met de opmerkingen van bewoners op de infoavond en Fietsersbond op het ontwerp (zie 2 mails in bijlage) stel ik voor om nog volgende aanpassingen te doen aan de ontwerpplannen:
  ...
  - Fietssuggestiestroken op de St Amelbergalaan te verbreden tot 1,5m en waar fietssuggestiestroken aangebracht zijn de asmarkering op de rijweg weg te laten.
  ...

  Toch zijn de diensten van onze gemeente daar niet op ingegaan.

  Het straatbeeld wordt dus niet dat van een zone 30, maar eerder van een snelweg met als enig doel een "snelle en vlotte autodoorstroming" te krijgen. Vergeet niet, dat het om de "Schelderoute" gaat, de hoofdweg die dwars door Temse loopt. Ik blijf twijfelen aan de "ernst" van deze zone 30 Triest.

  Moet deze extra-aanduiding van de zone 30 op de rijbaan wel als een 'resultaat' beschouwd worden?

 3. Omdat op de plans overal boordstenen getekend staan, waar fietsers van het fietspad op de rijbaan moeten komen of omgekeerd, hebben we voor alle zekerheid volgende opmerking gemaild:
  Citaat:
  Overal waar het fietspad overgaat naar de rijbaan, of omgekeerd, staat op het plan een boordsteen getekend. Dat roept bij alle fietsers onaangename kadoenk-kadoenk-ervaringen op. Mogen we hopen dat de overgangen volledig vlak uitgevoerd worden, zonder hinderlijke en onaangename drempels, boordstenen, goten, greppels of rioolroosters waar fietsers moeten over rijden?

  De dienst mobiliteit heeft ons verzekerd dat alle overgangen vlak zullen uitgevoerd worden Goed zo!. Natuurlijk volgen we dat op!

 4. We konden nog meer zaken laten wijzigen op het gedeelte Edgard Tinelplaats - kruispunt Leie/Cauwerburg. Meer daarover vind je hier.

(wordt vervolgd ...)
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 05-02-2015 10:09:58    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

(... vervolg)

Dan zijn er nog een aantal voorgestelde verbeteringen voor fietsers die we niet verkregen hebben. Maar op de gemeente weet men blijkbaar ook nog niet goed hoe ze dan wel op te lossen. Onze voorstellen zijn niet uit te voeren ... volgens de gemeente of er wordt nog over nagedacht ...

Dit is wat in onze mail stond:
Citaat:
Het fietspad vanaf de Edgard Tinelplaats naar de Schoolstraat bevat twee gevaarlijke plaatsen.Vanaf de Edgard Tinelplaats naar de Schoolstraat komen fietsers/bromfietsers van achter een bushalte te voorschijn op het fietspad, juist aan een kruispunt. Als er een bus op de halteplaats staat zijn die fietsers/bromfietsers onzichtbaar voor de bestuurders op de rijbaan. Dat is vooral gevaarlijk bij naar rechts afslaande voertuigen naar de Leie.


Datzelfde fietspad ligt niet in het verlengde van de Schoolstraat, maar stopt aan de andere kant van dit kruispunt tegen de boordsteen van het voetpad aan de frituur. Daar wordt van fietsers/bromfietsers verwacht dat ze zich op een vlotte(?) wijze tussen het gemotoriseerd verkeer zouden mengen via een gebogen en te smalle fietssuggestiestrook, die in een foute kleur is aangebracht in de greppel van de rijbaan, en dat zonder enige "rugdekking". Dat is een zeer gevaarlijke toestand, die niet strookt met de wegcode. Vermits immers aan gebruikers van het fietspad voorrang moet verleend worden als ze zich op het einde van een fietspad op de rijbaan moeten begeven om rechtdoor te rijden (wegcode artikel 12.4), zou dit fietspad veel vroeger in het verlengde van de Schoolstraat moeten liggen. De rijbaan is hier wel niet heel breed, maar aan de overkant ligt een parkeerplaats die waarschijnlijk voor een groot deel niet zal kunnen gebruikt worden omdat daar een inrit is.Een boom, die op het plantsoentje moest behouden worden, is ondertussen ook al gesneuveld.

Die kant van de rijbaan zou dus veel nuttiger kunnen gebruikt worden, ten voordele van fietsers aan de overkant.

Wij hadden voorgesteld om die overbodig geworden parkeerstrook en het plantsoentje aan de overkant van de straat te verwijderen en een kleine knik in de rijbaan aan te brengen zoals dat in de Hoogkamerstraat ook gedaan is. Een tekening van ons voorstel kun je hier bekijken. Daardoor zou er aan de kant van de frituur meer ruimte vrijkomen om een degelijk en veilig fietspad aan te leggen, dat in lijn ligt met de Schoolstraat.

Maar volgens de gemeente kan dat niet, want die parkeerstrook is niet overbodig geworden. Het is de parkeerplaats voor de moskee die daar eigenlijk niet mag zijn, want die ligt op bouwgrond ...

De hoofdcommissaris beweerde zelfs dat vóór de oprit van de parking mag geparkeerd worden op de parkeerstrook. Daar zou wettelijk niets tegen in te brengen zijn ... Vraag Vraag Ik vind dat een zeer merkwaardige bewering, want dit staat in de wegcode, artikel 25.1 Lees :
Citaat:
25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren :
...
voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;
...
op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen;
...

Dat lijkt wettelijk toch helemaal anders te zijn dan onze hoofdcommissaris zegt ... De wegcode trekt zich daar namelijk niets van aan, of die inrit op bouwgrond ligt of niet.

In alle geval weten we niet hoe deze gevaarlijke toestand voor fietsers nu zal opgelost worden door onze gemeente ... of zal het zo gevaarlijk blijven?

(wordt nog vervolgd ...)

(Aanpassing op 12-11-2015: Nieuwe host voor afbeeldingen.)
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.


Laatst aangepast door Jozef Van Breuseghem op 12-11-2015 19:54:01; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 09-02-2015 08:06:36    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

(... vervolg)

We schreven nog meer in onze mail. Dit is het vervolg op wat hierboven staat:
Citaat:
Een gelijkaardige situatie doet zich voor in de richting van de Schoolstraat naar de Sint-Amelbergalaan.Ook daar stopt het fietspad tegen de boordsteen van het voetpad, zij het iets minder uitgesproken dan op de hoek aan de frituur. De Sint-Amelbergalaan is volgens het plan 7,50 meter breed. Het kan dus niet onoverkomelijk zijn om dit fietspad in lijn te brengen met de Sint-Amelbergalaan, en het zelfs een eind te laten doorlopen in de Sint-Amelbergalaan. Op het einde van dat fietspad moet immers weer voorrang verleend worden aan de gebruikers van dat fietspad, als ze zich op de rijbaan moeten begeven om rechtdoor te rijden (wegcode artikel 12.4).

Het lijkt op deze plaats minder gevaarlijk dan aan de hoek aan de frituur, maar de weginrichting is hier even onbegrijpelijk, als je het bekijkt van uit het standpunt van verkeersveiligheid voor fietsers.

Het fietspad van amper 1,50 meter breed (de absolute minimum breedte volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen!) gaat aan de boordsteen van het voetpad over in een fietssuggestiestrook van amper 1 meter breed (minimimum breedte 1,20 meter volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen!), en dat met een bocht naar de rijbaan toe (wat niet direct opvalt door de streep van het zebrapad, handig gecamoufleerd)!

De rijbaan in de Sint-Amelbergalaan is op deze plaats inderdaad 7,50 meter breed. Het kan dan toch geen enkel probleem zijn, om het fietspad vanuit de Schoolstraat in lijn aan te leggen met de Sint-Amelbergalaan, zodat het fietspad niet gedeeltelijk op de boordsteen van het voetpad uitloopt. Bovendien kan het evenmin een probleem zijn om dat fietspad nog een tiental meter verder door te trekken in de Sint-Amelbergalaan, liefst met een breedte van 1,75 meter. Daarna kan worden overgegaan naar een fietssuggestiestrook van minstens 1,20 meter breedte, hoewel we een fietssuggestiestrook totaal overbodig vinden. Tenslotte is het hier een zone 30 (hierover later nog meer ...).

Maar de gemeente Temse lijkt er van te houden om fietsers in een verdomhoekje te drummen, en om te smalle en overbodige fietssuggestiestroken aan te leggen, liever dan degelijke fietspaden. We weten tot nu toe evenmin hoe deze gevaarlijke toestand voor fietsers zal opgelost worden door onze gemeente ... of zal het zo gevaarlijk blijven?

(wordt nog vervolgd ...)
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 11-02-2015 11:41:12    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

(... vervolg)

Er zijn nog enkele kleinigheden over. Er kan over geredetwist worden of ze belangrijk zijn of niet, maar één ding is zeker: de dienst mobiliteit van onze gemeente is niet akkoord met onze voorstellen.

Hier volgen die 'kleinigheden' die nog in onze mail stonden:

 1. Citaat:


  Een tweede eigenaardigheid op deze plaats is het aanbrengen van een verkeersbord D9 na de inrit richting NW, om het fietspad aan te duiden, en niet in de andere richting na de inrit (ZO) vermits het toch een tweerichtingsfietspad betreft. Het is eigenlijk nog eigenaardiger om na een inrit een fietspad met een verkeersbord aan te duiden. Dat is namelijk enkel verplicht na elk kruispunt, maar zeker niet na elke inrit (plaatsingsvoorwaarden artikels 10.4 en 10.5). Dan zouden er in Temse enkele honderden verkeersborden te weinig staan.

  Dat bordje is inderdaad overbodig, maar toch gaat Temse het er plaatsen, uit oogpunt van de 'veiligheid'(?) ... Voor mij niet gelaten, hoewel ik niet snap wat dat met veiligheid te maken heeft. Ik snap nog veel minder waarom eenzelfde bordje dan ook niet in de andere richting geplaatst wordt 'uit oogpunt van de veiligheid' ...

 2. Citaat:
  Een verbodsbord C11 op het noordelijk fietspad richting Schoolstraat is eigenlijk overbodig, omdat nooit een fietspad links van de weg mag gebruikt worden als het niet is aangeduid met een D7 of D9 (wegcode artikel 9.1.2.1°). Maar in dit geval is dat verbodsbord wel nuttig, omdat dat fietspad bijna in het verlengde ligt van het tweerichtingsfietspad langs de Hoogkamerstraat. Het kan de indruk wekken dat het tweerichtingsfietspad verder loopt, wat niet het geval is.  Maar aangezien het fietspad eveneens door bromfietsers klasse A mag gebruikt worden, is het even nuttig om daar dan ook een verbodsbord C9 bij te plaatsen, of de twee silhouetten (fiets en bromfiets) op één bord te groeperen, wat toegelaten is (plaatsingsvoorwaarden artikel 9.3).

  Dat laatste moet zelfs gebeuren, want in datzelfde artikel van de plaatsingsvoorwaarden staat Lees :
  Citaat:
  Bij gelijktijdig gebruik van de symbolen van de verkeersborden C9 en C11 worden deze op eenzelfde verkeersbord gegroepeerd.

  Natuurlijk was onze dienst mobiliteit wel akkoord met ons dat het aangewezen is om daar een verbodsbord te plaatsen, maar men was niet akkoord dat er ook het symbool van een bromfiets zou moeten op staan. Volgens onze dienst mobiliteit telt dat fietssymbool ook voor bromfietsers ... Maar dat is natuurlijk niet zo! Ze doen maar!
 3. Citaat:
  Waar het tweerichtingsfietspad aan de zuidkant van de Sint-Amelbergalaan stopt, is het zeker verplicht om een verbodsbord C11 te plaatsen, zoals aangegeven op het plan.  Maar om dezelfde reden als hierboven hoort daar ook een verbodsbord C9 bij, of de twee silhouetten op één verbodsbord.

  En om dezelfde reden als hierboven ging onze dienst mobiliteit hier niet mee akkoord. Maar hier zal veel meer gebruik gemaakt worden van het éénrichtingsfietspad, om toch in tegenrichting verder te rijden naar de 'Action' bijvoorbeeld. Voor bromfietsers zal dat wettelijk zelfs toegelaten zijn, want voor hen gaat het tweerichtingsfietspad gewoon verder als daar geen verbodsbord C9 zal staan.
 4. Citaat:
  De vraag kan gesteld worden, of het niet nuttig zou zijn om bij het begin van dit stukje tweerichtingsfietspad aan te duiden dat het een dertigtal meters verder al stopt.


  Dat gaat onze dienst mobiliteit ook niet doen, maar het was maar een bedenking.
 5. Citaat:
  Het is overbodig, zelfs niet aangewezen om een verkeersbord D9 te plaatsen op het fietspad langs Cauwerburg, richting rotonde, omdat het fietspad daar eindigt. Deze borden worden enkel geplaatst aan het begin van een fietspad.


  Hierover is zelfs niet gesproken. We weten dus niet of dit totaal overbodig verkeersbord zal geplaatst worden of niet.
 6. Over de fietssuggestiestroken is heel wat geschreven in onze mails:
  Citaat:
  De afmetingen van de Sint-Amelbergalaan op het plan zijn verkeerd aangeduid:

  Aangezien fietssuggestiestroken deel uitmaken van de rijbaan, is de rijbaan geen 5,50 meter breed (2 x 2,75), maar wel 7,50 meter. Elke rijstrook is dus 3,75 meter breed.

  De wet bepaalt geen minimum breedte voor fietssuggestiestroken of voor fietspaden, maar er bestaan wel richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. Die richtlijnen zijn op het plan wel gevolgd voor de minimum breedte van de eenrichtingsfietspaden en zelfs voor de aanbevolen breedte van de tweerichtingsfietspaden, maar niet voor de fietssuggestiestroken. Het vademecum Fietsvoorzieningen bepaalt een minimum breedte van 1,20 meter voor fietssuggestiestroken, goten niet inbegrepen.

  Fietssuggestiestroken hebben als doel de rijbaan visueel te versmallen om de snelheid van het verkeer te temperen. Op een rijbaan van 7,50 meter breed hebben suggestiestroken van 1 meter breed geen enkel effect. Bij een dergelijke breedte worden zelfs fietssuggestiestroken aanbevolen van de maximum breedte van 1,50 meter, zeker in een zone 30. Onderstaande figuur komt uit het Vademecum Fietsvoorzieningen versie maart 2014, voor een rijbaanbreedte van 7,65 meter en een snelheid van 50 km/u:


  Het gedeelte van de rijbaan tussen de fietssuggestiestroken noemt men de 'rijloper'. Volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen is het gebruik van aslijnen op de rijloper te vermijden. Dat heeft als effect dat automobilisten altijd dichtbij of op de fietssuggestiestrook zullen rijden, waardoor de fietssuggestiestrook zijn versmallend effect van de rijbaan verliest. Het is dus geen goede optie om de Sint-Amelbergalaan te verdelen in twee rijstroken.

  Een rijloper van meer dan 5 meter breed (op het plan 5,50 meter) leidt tot hogere snelheden dan de 30 km/u die in de Sint-Amelbergalaan vooropgesteld wordt.

  Op het plan zijn de fietssuggestiestroken fel rood gekleurd. In de werkelijkheid moet dat vermeden worden, omdat rode tinten al te zeer refereren naar een fietspad. Voor veel weggebruikers is dat verwarrend omdat ze het verschil niet kennen tussen een wettelijk fietspad en een vrijblijvende fietssuggestiestrook, waarmee eigenlijk geen enkele weggebruiker rekening hoeft te houden.

  De Fietsersbond raadt het gebruik van fietssuggestiestroken alleen aan in omstandigheden waar een fietspad niet mogelijk is en waar de aandacht van automobilisten op fietsers moet gevestigd worden. In alle andere omstandigheden zijn fietssuggestiestroken zinloos, geven ze een vals veiligheidsgevoel aan fietsers en kunnen ze zelfs gevaarlijk zijn, omdat ze de indruk (de 'suggestie') kunnen geven dat fietsers alleen achter elkaar op het uiterste rechtse randje van de rijbaan mogen rijden, wat volgens de wegcode zeker niet het geval is, vooral in de bebouwde kom en op rotondes.

  Als de Sint-Amelbergalaan echt voldoende breed is om een aparte plaats te voorzien voor fietsers en het andere verkeer, dan zijn eerder wettelijke fietspaden aan te raden. Maar ik twijfel er aan dat deze straat daarvoor geschikt is.

  Dat de waarde, of beter gezegd de nutteloosheid van fietssuggestiestroken bij veel weggebruikers onvoldoende gekend is, blijkt uit de vraag naar meer fietssuggestiestroken die gesteld is van uit het publiek op deze infoavond.

  Als gevolg hiervan heeft het studiebureau van de weginrichting zelfs het volgende gestuurd naar onze dienst mobiliteit:
  Citaat:
  In verband met de opmerkingen van bewoners op de infoavond en Fietsersbond op het ontwerp (zie 2 mails in bijlage) stel ik voor om nog volgende aanpassingen te doen aan de ontwerpplannen:
  - ...
  - Fietssuggestiestroken op de St Amelbergalaan te verbreden tot 1,5m en waar fietssuggestiestroken aangebracht zijn de asmarkering op de rijweg weg te laten.

  Onze dienst mobiliteit heeft dit voorstel naast zich neergelegd ...
 7. Tot slot nog een overbodig verkeersbord, dat ik pas later heb opgemerkt na de commentaar van onze verkeerskundige (klik hier). Het hele plan omvat één grote zone 30, maar midden in die zone 30 staat nogmaals een zone-30-bord totaal overbodig, natuurlijk.


  Zouden ze dat daar ook plaatsen Knipoog ?

Zou de gemeente Temse durven verkondigen dat deze herinrichting gebeurd is in samenspraak en overleg met de Fietsersbond, en aldus doen uitschijnen dat wij met alles akkoord gaan?
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 28-07-2015 08:34:49    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Het "inrichten van een grote zone 30" is de belangrijkste voorziening die het kruispunt aan het Luizemarktje "veiliger" moet maken. Dat is de mening van de politie en het gemeentebestuur van Temse. Dat zal zeer zeker binnenkort ook verkondigd worden op de komende infovergadering voor de bevolking op donderdag 27 augustus 2015 in de Roxy.

Hierboven heb ik al aangetoond dat het NU AL een zone 30 is op dat kruispunt. De meeste automobilisten weten dat waarschijnlijk zelfs niet! Het valt ook niet op. Vrijwel iedereen rijdt daar dus sneller. Een dergelijke zone 30 dient de verkeersveiligheid niet, die dient enkel tot niets!

Een zone 30 kan pas effect hebben als de inrichting van de rijbaan er uitziet als een zone 30, als het aan de automobilisten zo goed als onmogelijk gemaakt wordt om sneller dan 30km/u te rijden.

Maar dat is niet de bedoeling van de herinrichting van dit kruispunt: die moet enkel de "vlotte doorstroming" van het autoverkeer ten goede komen. Tenminste, dat hoopt ons gemeentebestuur er toch mee te bereiken.

Toevallig staat vandaag, dinsdag 28 juli 2015, een treffend artikel over zones 30 in de Gazet van Antwerpen (klik om te vergroten):Het staat ook in Het Nieuwsblad en op de website van die krant. Je kunt het artikel eveneens vinden op de website van Het Laatste Nieuws.

Zones 30 dienen tot niets, zoals er een voorzien wordt bij de herinrichting van het kruispunt Hoogkamerstraat/Schoolstraat/Sint-Amelbergalaan aan de Edgard Tinelplaats en van het kruispunt Cauwerburg/Leie. Ze dienen enkel als dooddoener voor de "verkeersveiligheid", en om de bevolking zand in de ogen te strooien!

Hou dat voor ogen tijdens de infovergadering op 27 augustus 2015!
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 01-06-2016 11:44:18    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Het herinrichten van de omgeving van het Luizemarktje nadert zijn voltooiing aan het kruispunt Hoogkamerstraat/Schoolstraat/Sint-Amelbergalaan, zoals blijkt uit dit artikeltje uit de nieuwe Omroeper van woensdag 1 juni 2016:Vanaf de Hoogkamerstraat zal niet meer rechtdoor naar de Leie kunnen gereden worden. Het vroegere voor fietsers gevaarlijk kruispunt Hoogkamerstraat/Schoolstraat is daarmee weg gewerkt. Dat is zeker een goede zaak.

Maar ... zijn er nu geen andere gevaarlijke punten voor fietsers in de plaats gekomen?

Bij het ontwerp van dit kruispunt heeft de gemeente Temse voor de eerste keer gevraagd naar de ideeën van de Fietsersbond. Jammer genoeg werd daar grotendeels geen rekening mee gehouden! De fietspaden worden gelukkig wel uitgevoerd in asfalt, zoals we gevraagd hebben, en niet in betonstraatstenen zoals aanvankelijk voorzien!Achteraf hebben we enkel nog (belangrijke) details kunnen laten aanpassen, nadat we zelf contact opnamen met het studiebureau dat voor de gemeente werkt! Dat heeft alvast één resultaat opgeleverd: Het fietspad en het voetpad worden niet onderbroken ter hoogte van de oprit naar de publieke parkeerplaats.

De toplaag in asfalt moet nog aangebracht worden op het fietspad, maar het is duidelijk dat het niet zal onderbroken worden, wat we maar normaal vinden!

In de andere richting ziet het tweerichtingsfietspad er goed uit. Er is een veilige afstand tot de "kus & rij"-strook en tot de openzwaaiende portieren van de auto's die daar zullen stoppen.De toplaag is hier al gedeeltelijk aangebracht op het fietspad, maar echt mooi vlak zoals de rijbaan ziet het er toch niet uit. Ze hebben er blijkbaar nog altijd geen verstand van om vlakke fietspaden aan te leggen! Vlakke banen kan in Temse alleen voor auto's. Fietsers mogen wat uitgeschud worden tijdens het rijden.

Aan het kruispunt lijkt het verleidelijk om het fietspad naar links te volgen, richting Schoolstraat.Het fietspad loopt daar immers nog wat verder.Maar ... een fietspad links van de weg mag nooit gevolgd worden als het niet als fietspad is aangeduid met een verkeersbord D7 of D9. Het is trouwens voorzien dat op de hoek een verbodsbord C11 zal geplaatst worden, hoewel dat eigenlijk niet nodig is. En als dan toch een C11 geplaatst wordt, zou daar eigenlijk een C9 moeten bij staan, of een combinatie van de twee op één bord.

Fietsers en bromfietsers mogen hier dus niet links afslaan, maar ze moeten rechtdoor of rechts op de rijbaan terecht komen.De vraag is nu, in hoeverre dat zal lukken om fietsers en bromfietsers niet naar links te laten afslaan ...

Er zijn fietsverkeerslichten geplaatst om op de rijbaan te komen.Dit groene licht over de Schoolstraat komt drie seconden eerder dan het groene licht voor het gemotoriseerd verkeer dat uit de Hoogkamerstraat komt. Daarbij is er nog een redelijke afstand, vooraleer dat afslaand gemotoriseerd verkeer tot hier gekomen is. Bovendien knippert aan de overkant een oranje knipperlicht, zo lang het fietserslicht op groen staat. Persoonlijk vind ik dat het enkele seconden langer mocht knipperen, en dat er een fietssymbool op het oranje licht mocht staan, maar deze lichtenregeling met voorstart voor fietsers (en voetgangers) is zeker positief te noemen.

Veel minder positief is de zichtbaarheid van de fietsverkeerslichten, als je vanuit de Hoogkamerstraat komt.Je ziet noch het fietsverkeerslicht om rechtdoor te rijden (het middenste van de drie verkeerslichten aan deze kant), noch dat om rechtsaf te slaan (het rechtse verkeerslicht). Je kunt aan het rechtse verkeerslicht wel de lichten zien voor het gemotoriseerd verkeer uit de Hoogkamerstraat, maar die blijven langer op groen staan! Bovenstaande foto is trouwens genomen op een ogenblik dat de fietsers- en voetgangerslichten al op rood stonden.

Het middenste verkeerslicht voor fietsers zou wel wat beter in de richting van de Hoogkamerstraat moeten gedraaid worden! Van het fietsverkeerslicht om rechts af te slaan kun je dat niet verlangen, om verwarring te voorkomen. Dat verkeerslicht is immers bedoeld om richting Sint-Amelbergalaan te rijden.

De wegmarkeringen moeten nog aangebracht worden, dus daarover kan ik voorlopig nog niets zeggen ... Hihi ... dat komt nog wel! Het is wel duidelijk dat verwacht wordt dat fietsers hier altijd de rijbaan zouden oversteken.Eenmaal de rijbaan overgestoken kun je rechts afslaan, richting Sint-Amelbergalaan, op een tweerichtingsfietspad (de verkeersborden moeten nog geplaatst worden), ...... tot aan de schoolpoort!Daar versmalt het fietspad tot een enkelrichtingsfietspad, en zal het verboden zijn om verder te rijden. De vraag is weer, of een verbodsbord fietsers en bromfietsers zal tegenhouden om toch even verder te rijden, eventueel op het voetpad, tot aan de parkeerplaats van de Action? Deze weg zal immers veiliger zijn dan langs de rijbaan te rijden en die ter hoogte van de Action over te steken.

Na het oversteken van de rijbaan vanaf de Hoogkamerstraat kun je ook links afslaan, richting Leie of Schoolstraat.Even verder kun je rechtsaf richting Leie. Dat kan vlot verlopen zoals je hier kunt lezen. Maar als je rechtdoor richting Schoolstraat rijdt, stopt het fietspad schuinweg op de hoek recht tegenover de frituur.Veel zal nu afhangen van de wegmarkeringen die nog aangebracht zullen worden, maar echt veilig voor fietsers kan het hier nooit worden! Van op de rijbaan gezien, komt dit fietspad bovendien van achter de bushalte.Dat kan de zichtbaarheid van fietsers sterk verminderen, evenals hun veiligheid! Wij hadden een veiliger oplossing met een veel opvallender fietspad met uitwijkende rijbaan, maar dat zou ten koste gaan van overbodige(!) parkeerplaatsen aan de overkant van de rijbaan. Dat kon dus niet Triest.Afwachten wat het nu gaat worden!

Als je vanuit de Schoolstraat naar dit kruispunt fietst, zal je het begin van het fietspad soms niet kunnen bereiken. De doorgang zal versperd worden door de voertuigen die staan te wachten voor het rode verkeerslicht.Ook dat zou veel minder gebeuren met ons ontwerp van hierboven. En dat de parkeerplaatsen aan de overkant overbodig zijn, zie je op deze foto.De inrit naar de parkeerplaats van de moskee moet immers vrij gehouden worden. Een groot gedeelte van deze parkeerplaats langs de rijbaan kan bijgevolg niet gebruikt worden.

Als je vanaf de Schoolstraat richting Sint-Amelbergalaan fietst, zijn de fietsverkeerslichten wel goed zichtbaar. Je ziet zelfs de fietsverkeerslichten die je eigenlijk alleen vanuit de Hoogkamerstraat zou moeten kunnen zien!Dit fietsverkeerslicht heeft geen voorstart, maar wordt gelijktijdig groen met de andere verkeerslichten!

De asfaltslijtlaag moet nog gedeeltelijk aangebracht worden op de rijbaan, evenals de eventuele markering van het fietspad. De veiligheid van fietsers zal voor een gedeelte hiervan afhangen. Er slaan immers gelijktijdig gemotoriseerde voertuigen af naar de Hoogkamerstraat.

Tenslotte zijn de fietsverkeerslichten ook totaal onzichtbaar als je vanaf de Leie komt, ...... of als je vanaf de Sint-Amelbergalaan (of van de school) komt.Het fietsverkeerslicht staat gericht naar de hoveniers van het 'werk van den akker', alsof die er iets aan hebben. Het fietsverkeerslicht zou naar één van beide richtingen moeten gericht worden, en voor de andere richting zou een kleiner verkeerslicht op ooghoogte een oplossing kunnen bieden. Maar zoals het nu is, staat dat verkeerslicht in een volkomen nutteloze richting.

Natuurlijk komen we later op al deze zaken nog terug, evenals na het aanbrengen van de wegmarkeringen.

De vlakke aansluitingen van de fietspaden op de rijbaan verdienen ook nog een goede vermelding Goed zo!, maar zien die brede rijbanen er echt uit alsof het hier een zone 30 gaat worden Hihi Vraag
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 03-06-2016 23:32:09    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

De werken hebben een weekje vertraging opgelopen, maar er zijn al wat schilderwerken uitgevoerd en verkeersborden geplaatst.

Zoals hierboven voorspeld, is het voorziene verbodsbord C11 geplaatst, als je vanaf de Hoogkamerstraat naar de Schoolstraat wil rijden.Ook zonder dat bord mogen fietsers dat fietspad niet gebruiken volgens het verkeersreglement. Bromfietsers klasse A trouwens ook niet, maar toch plaatst Temse alleen een verbodsbord voor bestuurders van rijwielen ...

Maar ik denk dat veel fietsers en bromfietsers toch langs deze weg naar de Schoolstraat zullen rijden door het uitnodigend ontwerp van deze fietspaden. Eigenlijk is het verboden, en bovendien niet echt veilig. Je brengt niet alleen jezelf in gevaar, maar ook fietsers die van de andere kant in de goede richting op het fietspad rijden. Die kunnen er door verrast worden en in gevaar worden gebracht.

Langs de andere kant, is de 'voorziene' weg om vanaf hier naar de Schoolstraat te rijden ook niet echt veilig, zoals we verder zullen zien.

Om vanaf de Hoogkamerstraat de Schoolstraat over te steken aan de verkeerslichten, is wel een zebrapad voorzien voor voetgangers, maar niets voor fietsers. Waarom dat zo gedaan wordt, is een oeverloze discussie apart. Daarover gaan we het hier niet hebben!Eenmaal overgestoken, is naar rechts, in de richting van de school, een verplicht fietspad aangeduid met een D9, waarop dus ook bromfietsers klasse A zijn toegestaan.Maar enkele tientallen meter verder, ter hoogte van de schoolpoort, staat een verbodsbord C11 en mogen rijwielen niet meer verder. Bromfietsers klasse A mogen dus wel nog verder rijden?Maar dat is nog niet alles. Die aanduiding van verplicht fietspad in het begin, en het verbodsbord even verder, is zeer verwarrend en verrassend voor wie niet op de hoogte is van de plaatselijke toestand! Eerst wordt men verplicht het fietspad te gebruiken, en even verder is dat verboden! Zou het niet beter zijn, om in de plaats van het gebodsbord D9, een verbodsbord C11 (en C9) te plaatsen met een onderbord "uitgezonderd school"? De enige bedoeling van dit stukje dubbelrichtingsfietspad is immers om een fietsveilige toegang naar de school te hebben. Het verbodsbord C11 ter hoogte van de schoolpoort is dan zelfs overbodig!

Het wordt pas een miskleun als je links afslaat, achter de bushalte weg naar de Schoolstraat. Aan de frituur, de toegang naar de Leie, zie je dit.Je kunt je afvragen welke misvormde geest zoiets bedenkt? Het heeft zo altijd op het plan gestaan, we hebben dit ontwerp steeds vruchteloos bestreden!Wie stuurt fietsers met een fietspad recht naar een boordsteen van een voetpad, om daar op de rand van het kruispunt de fietsers met een hoekige S-bocht plots tussen het gemotoriseerd verkeer te gooien? Dit is vragen naar ongelukken!

Het is evenmin veilig te noemen, hoe je als fietser op het kruispunt geworpen wordt!Afslaande motorvoertuigen moeten hier voorrang verlenen aan de fietsers op het (gemarkeerd) fietspad. Fietsers volgen immers de voorrangsweg, en wie van richting verandert moet trouwens altijd voorrang verlenen aan wie dat niet doet. Maar de bocht is ruim bemeten voor het autoverkeer, zodat die met snelheid kan genomen worden. Zullen automobilisten voldoende opletten en voorrang verlenen aan fietsers die van achter de bushalte komen? Ik vrees dat op deze plaats ook ongelukken zullen gebeuren!

Toch is er een veiliger manier, om vanaf de Hoogkamerstraat naar de Schoolstraat te fietsen. Zoals daarjuist gezegd, is er immers geen wegmarkering aangebracht voor fietsers aan de verkeerslichten over de Schoolstraat.Daar kun je gebruik van maken! Je kunt nu als fietser in feite rijden waar je wilt. Er is immers geen enkele geleiding voorzien. Waarom dus niet gewoon links afslaan, over het zebrapad, recht naar de Schoolstraat? Je vermijd daarmee de twee bovenstaande gevaarlijke punten. Welk artikel van het verkeersreglement zou je daarmee overtreden? Je moet natuurlijk wel uitkijken naar fietsers die uit de tegenrichting oversteken, en naar voetgangers die op het zebrapad oversteken. Ja mag de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.

Zo kun je zelfs naar de Leie fietsen. Je vermijd dan de problemen met de voorrang, die je anders als fietser door Temse in de schoenen geschoven krijgt bij het verlaten van het fietspad naar de Leie.

Als je vanaf de Schoolstraat oversteekt richting Sint-Amelbergalaan, dan krijg je een gelijkaardige 'knik' op het einde van het fietspad.Wat zou in Temse eigenlijk het probleem zijn, dat er voor fietsers geen normale, vlotte, vloeiende rijrichting kan aangeduid worden?Is dat het misprijzen van Temse voor fietsers?

En dan heb ik het nog niet over de onhebbelijke 'gewoonte' van Temse, om fietssuggestiestroken te smal te schilderen, wat te weinig versmallend effect heeft op de rijbaan, en ze dezelfde verwarrende kleur te geven als fietspaden. Daar komt nog bij, dat fietssuggestiestroken hun versmallend effect op de rijbaan grotendeels verliezen als op die rijbaan een middenstreep staat.

Er hapert dus nog heel wat meer dan alleen de 'onzichtbare fietsverkeerslichten', bij deze herinrichting van het Luizemarktje! Ik heb het ook nog niet gehad over de mogelijke conflicten tussen fietsers onderling op deze nieuwe fietspaden ...
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.


Laatst aangepast door Jozef Van Breuseghem op 09-06-2016 19:47:23; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 04-06-2016 17:13:09    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Tijdens onze eerste-zaterdag-actie van vandaag (4 juni 2016) merkte één van onze kernleden dit op Knipoog ...De pijltjes op dit dubbelrichtingsfietspad (het gedeelte naar de school) waren oorspronkelijk verkeerd geschilderd. Zouden ze daar een Brit aangezet hebben? Of een Pakistaan, een Oegandees, een Zuid-Afrikaan, een Botswaan, ...Vraag Lach

Eigenlijk zijn dergelijke pijlen op een fietspad niet voorzien in de wegcode, en zouden ze bijgevolg niet mogen gebruikt worden volgens artikel 1.1 van het reglement van de wegbeheerder Lees :
Citaat:
1.1. Alleen de verkeerstekens bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer mogen gebruikt worden om de weggebruikers de aanwijzingen te geven waarop zij betrekking hebben.

Maar wegbeheerders maken nogal dikwijls hun eigen wetten die in overtreding zijn met de wegcode ...

Een tweerichtingsfietspad kan op een wettige wijze aangeduid worden met een onderbord M4 of M5 bij het verkeersbord dat het fietspad aanduidt (D7 of D9).

Natuurlijk staat een dergelijk verkeersbord alleen aan het begin van het fietspad terwijl die pijltjes regelmatig kunnen herhaald worden, of op kruispunten kunnen worden aangebracht als verwittiging voor het verkeer op de rijbaan. Het zou geen slecht idee zijn om deze pijltjes in de wegcode te voorzien, zodat ze niet meer "ilegaal" moeten aangebracht worden. Tenslotte komen ze toch de veiligheid van fietsers ten goede.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 05-06-2016 08:18:50    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Tijdens onze eerste-zaterdag-actie van 4 juni 2016 zijn nog een aantal opmerkingen gegeven door de deelnemers. Zo is bijvoorbeeld de aandacht gevestigd op het zeer lange zebrapad over de Hoogkamerstraat.Voetgangers die niet (meer) zo flink ter been zijn, kunnen deze afstand onmogelijk overbruggen in de tijd dat het voetgangerslicht op groen staat. De duurtijd van het groen is trouwens niet in overeenstemming met het artikel 4.1 van het reglement voor de wegbeheerder Lees :
Citaat:
4.1. Voetgangerslichten.
...
Het vaste groene licht brandt minimaal gedurende een periode die de voetganger in staat stelt over te steken met een snelheid van 1,20 m/s.
...

De lengte van dit zebrapad is ongeveer 20 meter. Het groene licht zou bijgevolg minimaal gedurende ongeveer 17 seconden moeten branden!

Voor de veiligheid van de voetgangers, zou ook aan deze voetgangerslichten (en fietsverkeerslichten) bovendien een groen-voorstart moeten gegeven worden van een drietal seconden, zoals dat gedaan is met de andere voetgangers- en fietsverkeerslichten aan dit kruispunt. Voetgangers en fietsers zijn dan al een eind onderweg over het kruispunt op het ogenblik dat het gemotoriseerd verkeer vertrekt.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.


Laatst aangepast door Jozef Van Breuseghem op 07-06-2016 20:30:32; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 05-06-2016 10:12:57    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Een tweede opmerking, gemaakt tijdens onze eerste-zaterdag-actie van 4 juni 2016: er is een fietssuggestiestrook aangebracht in de Schoolstraat richting centrum, maar die stopt ongeveer ter hoogte van het midden van de bushalte aan de overkant van de straat.Als die fietssuggestiestrook zou doorgetrokken worden tot even voorbij die bushalte, zou die een groter afradend effect hebben voor de wachtende automobilisten achter een bus, om die bus voorbij te rijden. Dat is beter voor de veiligheid van fietsers die in de richting van het centrum rijden.

Het is wel te betreuren, dat alle fietssuggestiestroken in de omgeving van dit nieuw ingerichte Luizemarktje niet aangebracht zijn zoals het aangeraden wordt door het Vademecum Fietsvoorzieningen, hoofdstukken 4.1.6 en 4.2.4.1. Vooreerst zijn de fietssuggestiestroken van slechts 1 meter breed te smal (minstens 1,20 meter). Op deze wijze hebben ze een onvoldoende versmallend effect op de rijbaan in deze zone 30, om de snelheid van de automobilisten in toom te houden. De aangebrachte middenstreep op de rijbaan doet eveneens het versmallend effect van de suggestiestroken verdwijnen. Maar het is vooral tegen alle aanbevelingen in (en niet alleen van het Vademecum Fietsvoorzieningen!), dat de suggestiestroken dezelfde rode kleur hebben als de fietspaden. Dat schept verwarring voor heel wat weggebruikers! Het lijkt er wel op alsof Temse daarop aanstuurt!

In Info Temse van maart 2016 schrijft de dienst mobiliteit van Temse, dat een fietssuggestiestrook "aangeduid wordt door een afwijkende kleur en/of materiaal". Maar dit is in alle geval geen afwijkende kleur van een fietspad!

Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden?
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 05-06-2016 19:33:47    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Jozef Van Breuseghem schreef:
...
De toplaag in asfalt moet nog aangebracht worden op het fietspad, maar het is duidelijk dat het niet zal onderbroken worden, wat we maar normaal vinden!
...
(Zie hierboven.)

De ontbrekende toplaag op het stukje fietspad in de Hoogkamerstraat is nu aangebracht, en het fietspad loopt gewoon door zonder onderbreking over de oprit naar de publieke parkeerplaats, zoals we gevraagd en verkregen hebben Goed zo!.Gelijktijdig hebben we verkregen dat ook het voetpad gewoon doorloopt. Oorspronkelijk hadden de 'verkeerskundigen' andere plannen!Op dezelfde plannen hadden de 'verkeerskundigen' hier tevens een overbodig verkeersbord D9 voorzien. Op ons voorstel om dat verkeersbord niet te plaatsen, antwoordde de gemeente Temse toen dat er beter een verkeersbord te veel staat dan te weinig. Maar uiteindelijk blijkt het verkeersbord D9 toch niet geplaatst te zijn, ook zoals we het gevraagd hadden Goed zo!.

Bij het fietsen over dat later aangelegd gedeelte had ik de indruk dat het fietspad nog minder vlak is uitgevoerd dan de andere fietspaden. Of moet dat walsje, dat daar staat te pronken, zijn werk nog doen?Of is dat nieuw gedeelte fietspad van een andere kwaliteit? De asfaltstructuur van het nieuwe gedeelte is grover. Dat is goed merkbaar als je bovenstaande foto's vergroot.

De kleur is in alle geval veel intenser, of slijt dat met de tijd?

(Aanpassing op 15-06-2016: Opmerking D9 toegevoegd.)
(Aanpassing op 16-06-2016: Oorspronkrlijk plan toegevoegd.)

_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.


Laatst aangepast door Jozef Van Breuseghem op 16-06-2016 05:27:22; in totaal 2 keer bewerkt
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 07-06-2016 20:14:59    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Over de plaatsing van de verkeersborden valt ook nog wat te vertellen, of eerder over de niet-plaatsing in dit geval.

Op de plaatsen waar fietsers de voorrangsweg moeten oversteken aan een verkeerslicht, moet een voorrangsbord B1 of B5 staan, voor in het geval de verkeerslichten niet werken. Fietsers (en bromfietsers klasse A) moeten dan immers altijd voorrang verlenen aan het verkeer op de voorrangsweg alvorens zich op de rijbaan te begeven.

Er staat geen enkel voorrangsbord aan de fietsverkeerslichten van de Schoolstraat.

Als de verkeerslichten niet werken, lijkt het nu voor fietsers alsof voorrang van rechts zou gelden.

Op het ogenblik is dit kruispunt nog niet volledig afgewerkt en nog niet officieel open gesteld. De verkeersbordjes kunnen dus nog komen. Daarom wachten we nog eventjes af Hihi ...

Ook op het gedeelte Leie zijn er opmerkingen te maken over de verkeersborden!
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 09-06-2016 19:29:00    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

In het geval dat de politie van Temse, of de dienst mobiliteit, niet goed moest weten hoe het voorgaande het beste kan uitgevoerd worden, en vooral veiliger voor fietsers, dan kunnen ze aan de onderstaande foto's een voorbeeld nemen. Ze zijn genomen op donderdag 9 juni 2016 in Oostende, op het kruispunt van de N34 met de Voorhavenlaan. Het is dus nog altijd in Vlaanderen. Dezelfde wegode is er geldig als in Temse.

Evenals het kruispunt Hoogkamerstraat - Schoolstraat - Sint-Amelbergalaan, is dat een T-kruispunt met verkeerslichten, waar een tweerichtingsfietspad de voorrangsweg oversteekt. Een identieke situatie dus, maar met wat verschillen in uitvoering:

 • Hier staan voorrangsborden B1 (omgekeerde driehoek) rechts van het fietspad, waar fietsers zich van het fietspad op de voorrangsweg moeten begeven.
 • De fietsverkeerslichten worden herhaald met kleinere fietsverkeerslichten op ooghoogte, wat de zichtbaarheid van de verkeerslichten verbetert. Dat komt niet alleen de veiligheid van fietsers ten goede, maar ook hun comfort.
 • De plaats waar fietsers de voorrangsweg oversteken is aangeduid met een brede suggestiestrook, of hoe een fietssuggestiestrook ook nuttig kan gebruikt worden.
 • De suggestiestrook heeft een andere kleur dan de fietspaden.
 • Op die suggestiestrook is duidelijk met pijlen aangeduid dat fietsers in de twee rijrichtingen mogen verwacht worden.

Dit alles maakt het voor fietsers ongetwijfeld heel wat duidelijker en veiliger dan op het Luizemarktje, waar de toestand onoverzichtelijk is en waar de fietsverkeerslichten onzichtbaar zijn.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5069
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 09-06-2016 20:03:52    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Jozef Van Breuseghem schreef:
De werken hebben een weekje vertraging opgelopen, maar er zijn al wat schilderwerken uitgevoerd en verkeersborden geplaatst.

Zoals hierboven voorspeld, is het voorziene verbodsbord C11 geplaatst, als je vanaf de Hoogkamerstraat naar de Schoolstraat wil rijden.Ook zonder dat bord mogen fietsers dat fietspad niet gebruiken volgens het verkeersreglement. Bromfietsers klasse A trouwens ook niet, maar toch plaatst Temse alleen een verbodsbord voor bestuurders van rijwielen ...
...
...
Maar enkele tientallen meter verder, ter hoogte van de schoolpoort, staat een verbodsbord C11 en mogen rijwielen niet meer verder. Bromfietsers klasse A mogen dus wel nog verder rijden?


...
(Zie hierboven.)
Een bordje C11 verbiedt alleen de toegang aan bestuurders van rijwielen, niet aan bestuurders van bromfietsen. Om volledig te zijn, moet de toegang ook verboden worden aan bestuurders van bromfietsen met een verbodsbord C9.

Als de twee borden samen gebruikt worden, dan moeten ze zelfs op één bord gegroepeerd worden volgens het artikel 9.3 van het reglement voor de wegbeheerder Lees :
Citaat:
9.3. Verkeersborden C5 tot C19.
...
Bij gelijktijdig gebruik van de symbolen van de verkeersborden C9 en C11 worden deze op eenzelfde verkeersbord gegroepeerd.

Deze regel wordt trouwens perfect uitgevoerd op de onderstaande foto. Hij is genomen op donderdag 9 juni 2016 in Middelkerke op de N318.Als dat daar kan, waarom in Temse niet? De wegcode is dezelfde in Middelkerke als in Temse.

Maar wat eigenlijk nog ernstiger is: Als je vanaf de Leie komt, en je ziet dit verplicht fietspadbord D9, ...... dan zou je ongetwijfeld (zeker als vreemdeling) kunnen denken dat het dubbelrichtingsfietspad hier verder loopt langs de linkerkant van de Sint-Amelbergalaan. Maar amper enkele tientallen meters verder word je geconfronteerd met dit verbodsbord:Tenminste ... bestuurders van rijwielen worden daarmee geconfronteerd, want bestuurders van bromfietsen wordt niets verboden met dit verbodsbord Knipoog ...

Zou het niet beter, duidelijker en juister zijn, om beide borden te vervangen door een gecombineerd bord C9-C11, en het eerste bord te voorzien van een onderbord met de tekst "uitgezonderd school"? Dat kort stukje dubbelrichtingsfietspad heeft immers als enige bedoeling om de schoolkinderen veilig tot aan de schoolpoort te brengen. Of is het de bedoeling om bromfietsers te laten doorrijden langs de linkerkant van de Sint-Amelbergalaan tot aan de "Action" of zelfs daar voorbij, eventueel over de rode, smalle "fietssuggestiestrook"?
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.


Laatst aangepast door Jozef Van Breuseghem op 13-06-2016 21:15:04; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken


Berichten van afgelopen:   

    -> Temse - Hoogkamerstraat

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
 


 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Pagina 5 van 8 Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
Tijden zijn in GMT + 1 uur

Ga naar:  


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum

This contents of this page are in no way endorsed by the Mozilla Foundation
Mozilla_Firefox theme created by Plastikaa © 2005