Het is nu 19-07-2018 06:58:43
Onbeantwoorde berichten bekijken

Gebruikersnaam:     Wachtwoord:

Duurzame mobiliteitsdag op 10 september 2017.

    -> Vroeger tijden Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren
 
 Auteur   Bericht 

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3415
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 08-08-2017 16:16:55    Onderwerp: Duurzame mobiliteitsdag op 10 september 2017.
 Reageren met citaat  

In september 2017 doen we geen eerste-zaterdag-actie. We hebben wel een standje op de markt tijdens de "duurzame mobiliteitsdag" op 10 september 2017 in de namiddag.(Klik op deze "rechtgetrokken" flyer om hem te vergroten.)

We verkopen niet alleen uw tweedehandsfietsen aan onze stand, maar je kunt er ook trachten een vragenlijst op te lossen, met een schiftingsvraag natuurlijk, en mogelijk een fietstas winnen.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3415
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 30-08-2017 09:22:50    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Dit is de aankondiging in de nieuwe Omroeper van woensdag 30 augustus 2017, van ons standje op de duurzame mobiliteitsdag, en meteen een kalender van onze eerste-zaterdag-acties in het komende seizoen 2017-2018.Om uit te knippen en te bewaren, om niet te vergeten Knipoog.

Er is dus geen eerste-zaterdag-actie op zaterdag 2 september 2017! We verwachten jullie in de namiddag van zondag 10 september 2017, tijdens de "duurzame mobiliteitsdag", aan ons standje op de Markt om een vragenlijst op te lossen. Mogelijk win je daarmee een fietstas.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3415
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 11-09-2017 10:52:33    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Ook de pers kondigde de duurzame mobiliteitsdag aan ... Uit de Gazet van Antwerpen van het weekend 9-10 september 2017:Er is inderdaad nog een hele weg af te leggen in Temse op het vlak van duurzaamheid.

Maar bij het invullen van onze vragenlijst hebben we moeten vaststellen dat de kennis van de wegcode bij onze fietsers, en evenzeer bij de andere weggebruikers, beneden alle peil ligt ... Triest Triest ... En dat niettegenstaande het bestaan van onze Wegcode voor Fietsers.

De eerstvolgende dagen zullen de juiste oplossingen van de verkeersvragen hieronder verschijnen, samen met de meeste fouten die gemaakt zijn ... uiteraard volledig anoniem!
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3415
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 15-09-2017 07:08:34    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Onze eerste verkeersvraag (vraag 6 van de vragenlijst):

Als er geen fietspad is, mag je op een fiets met twee naast elkaar rijden op de rijbaan, maar ... (duid de 2 juiste antwoorden aan)?

 1. Nooit binnen de bebouwde kom.
 2. Binnen de bebouwde kom alleen als er geen sneller achteropkomend verkeer komt.
 3. Binnen de bebouwde kom alleen als tegenliggend verkeer veilig kan passeren.
 4. Nooit buiten de bebouwde kom.
 5. Buiten de bebouwde kom alleen als er geen sneller achteropkomend verkeer komt.
 6. Buiten de bebouwde kom alleen als tegenliggend verkeer veilig kan passeren.

De 2 juiste antwoorden zijn c en e.

Dit is de wettekst van het verkeersreglement (artikel 43.2:
Citaat:
43.2. De fietsers die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom mogen fietsers naast elkaar rijden. Antwoorden a en d zijn dus al zeker verkeerd. Er is enkel een verschil binnen of buiten de bebouwde kom:

 • Binnen de bebouwde kom moeten fietsers geen rekening houden met sneller achteropkomend verkeer als de rijbaan breed genoeg is om tegenliggers veilig te laten passeren. Als er geen tegenliggers komen, kan het sneller achteropkomend verkeer de fietsers veilig inhalen. Als er wel tegenliggend verkeer komt, moet het achteropkomend verkeer achter de fietsers blijven. Als de rijbaan te smal is om tegenliggend verkeer veilig te laten passeren, moeten fietsers ook in de bebouwde kom achter elkaar rijden. Het achteropkomend verkeer mag de fietsers evenwel alleen inhalen als dat veilig kan gebeuren, dus met een tussenafstand tot de fietsers van minstens één meter.

 • Buiten de bebouwde kom moeten fietsers altijd rekening houden met sneller achteropkomend verkeer. Ze moeten dan altijd achter elkaar gaan rijden.


Bijna iedereen hadden dit antwoord juist binnen de bebouwde kom, maar heel wat weggebruikers denken dat buiten de bebouwde kom dezelfde regeling van toepassing is als binnen de bebouwde kom. En dat is niet het geval!

Enkelen denken dat je ook in de bebouwde kom altijd achter elkaar moet gaan fietsen bij sneller achteropkomend verkeer, en sommigen denken zelfs dat je nooit naast elkaar mag fietsen. Eén deelnemer aan onze vragenlijst vond naast elkaar fietsen zelfs gevaarlijk ... Nochtans kun je het beste en het veiligste uw kinderen vertrouwd maken aan het verkeer door naast hen te fietsen. Het zijn tenslotte toch de auto's die gevaarlijk zijn, dacht ik, en niet zozeer de fietsen.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3415
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 17-09-2017 08:53:42    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Onze tweede verkeersvraag (vraag 7 van de vragenlijst):

Hoe herken je een fietspad (duid de 2 juiste antwoorden aan)?


 1. Aan de wegmarkering van twee evenwijdige witte onderbroken strepen en een rode kleur.
 2. Alleen aan een rode kleur.
 3. Alleen aan de wegmarkering van twee evenwijdige witte onderbroken strepen.
 4. Aan een verkeersbord D9 of D10 aan het begin van het fietspad.
 5. Aan een verkeersbord D7 of D9 aan het begin van een fietspad.
 6. Aan een verkeersbord D7 of D10 aan het begin van een fietspad.
 7. Aan een verkeersbord D7, D9 of D10 aan het begin van een fietspad.

De 2 juiste antwoorden zijn c en e.

Een fietspad kan aangeduid worden op twee manieren: met een wegmarkering of met een verkeersbord.

Hoe dat gebeurt met een wegmarkering staat in artikel 74 van het verkeersreglement:
Citaat:
Artikel 74. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden

Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad.

De kleur van een fietspad heeft geen enkel belang. Het is alleen de wegmarkering die telt, dus antwoord c.

Welke verkeersborden een fietspad aanduiden staat in artikel 9.1.2.1° van het verkeersreglement:
Citaat:
Omvat de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door het verkeersbord D7 of D9, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. Evenwel, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde rechts in hun rijrichting te rijden.

Alleen bij verkeersborden D7 en D9 is er sprake van een fietspad, dus antwoord e. Dit artikel 9.1.2.1° vervolgt nog wel met ...
Citaat:
Is een deel van de openbare weg aangeduid met het verkeersbord D10, dan moeten fietsers dit deel van de openbare weg gebruiken.

... maar dat is geen fietspad! Op een fietspad moet aan fietsers bijna altijd voorrang verleend worden, mogen ook tweewielige bromfietsen klasse A rijden, en in het geval van een D7 mogen er ook tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs rijden (nooit bij een D9!!). Dat is allemaal niet het geval bij een D10! Dat blijkt uit de bepaling van dit verkeersbord in artikel 69.3 van het verkeersreglement:
Citaat:
D10. Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers.

Daaruit volgt dat alleen fietsers (met tweewielige rijwielen!) en voetgangers toegelaten zijn, evenals de voortbewegingstoestellen die met fietsen gelijkgesteld zijn. Maar bijvoorbeeld rijwielen met drie of vier wielen zijn niet toegelaten bij een D10, zoals verder in artikel 9.1.2.1° staat:
Citaat:
De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, mogen eveneens het fietspad volgen.

Drie- of vierwielers zijn dus enkel toegelaten op een fietspad. Let wel, het is geen verplichting om het fietspad te volgen met deze voertuigen! Maar het mag niet bij een D10, want dan is het geen fietspad!

Ook bij een verkeersbord heeft de kleur van een fietspad geen enkel belang. Het is alleen het verkeersbord dat telt.

Bij een fietspad aangeduid met een wegmarkering zie je duidelijk waar het begint en waar het stopt. Een fietspad aangeduid met een verkeersbord stopt altijd aan het volgende kruispunt. Als het fietspad op het kruispunt zelf doorloopt, moet dat aangeduid worden met de wegmarkering. Voorbij het kruispunt moet opnieuw een verkeersbord staan als het fietspad verder gaat.

Het is opvallend dat veel fietsers (en zeer waarschijnlijk ook andere weggebruikers) denken dat een fietspad rood moet gekleurd zijn, en dat het verkeersbord D10 ook een fietspad aanduidt.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3415
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 19-09-2017 08:37:40    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Onze derde verkeersvraag (vraag 8 van de vragenlijst):

Wie moet voorrang verlenen aan dit kruispunt zonder verkeersborden?


 1. De fietser moet voorrang verlenen aan de automobilist.
 2. De automobilist moet voorrang verlenen aan de fietser.

Het juiste antwoord is b.

Normaal gesproken geldt op een kruispunt zonder verkeersborden de voorrang van rechts. Maar op dit kruispunt rijdt de fietser op een fietspad. Dat kun je merken aan de wegmarkering van twee evenwijdige witte onderbroken strepen, zie de vorige vraag. Als er geen verkeersborden staan die het tegendeel aanduiden, moeten andere bestuurders aan fietsers op een fietspad altijd voorrang verlenen, op grond van de volgende verkeersregel in het artikel 12.4bis van het verkeersreglement:
Citaat:
12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gebruik maken van het trottoir of fietspad.

Dus in dit geval moet de automobilist, die nochtans van rechts komt ten opzichte van de fietser, voorrang verlenen aan de fietser.

Toegegeven: het is een verwarrende situatie. In de praktijk zal een dergelijke situatie niet voorkomen als ... de wegbeheerder zijn werk goed doet. Bij dergelijke kruispunten zijn er twee mogelijkheden om geen verwarring te scheppen en de voorrang van rechts voor iedereen te laten gelden:

 • Ofwel wordt het fietspad onderbroken op het kruispunt zelf, waardoor de voorrang van de fietser wegvalt, want er is geen fietspad meer.
 • Ofwel plaatst men voor dit kruispunt verkeersborden B17, zowel voor de fietser als voor de van rechts komende automobilist, waardoor de voorrang van het fietspad op het kruispunt wordt opgeheven, want verkeerstekens gaan boven verkeersregels. De fietser weet dan dat ook hij voorrang van rechts moet verlenen, en de automobilist kan zien dat de voorrang van rechts voor iedereen geldt.


Minder dan de helft van de deelnemers aan de vragenlijst hadden deze vraag juist beantwoord. De voorrangsregels lijken toch niet zo goed gekend te zijn door de meeste weggebruikers.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3415
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 21-09-2017 08:25:45    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Onze vierde en laatste verkeersvraag (vraag 9 van de vragenlijst):

Mag deze fietser daar rijden?


 1. Ja, want hij rijdt op een fietspad.
 2. Ja, want hij rijdt op een afgescheiden fietspad.
 3. Ja, want hij rijdt op een tweerichtingsfietspad.
 4. Neen, want hij rijdt in tegengestelde richting op een enkelrichtingsfietspad.
 5. Neen, want hij rijdt links op de rijbaan.
 6. Neen, want hij rijdt links van de rijbaan op een fietssuggestiestrook.

Het juiste antwoord is d.

De fietser rijdt inderdaad op een fietspad, want het is aangeduid met een wegmarkering van twee evenwijdige witte onderbroken strepen. Dat weten we van de vorige vragen. De antwoorden e en f zijn dus al zeker fout want ...

 • Hij rijdt niet op de rijbaan. Een fietspad behoort niet tot de rijbaan. Antwoord e is fout.
 • Omdat hij op een fietspad rijdt, rijdt hij zeker niet op een fietssuggestiestrook. Antwoord f is fout.

Maar ... de fietser rijdt op een enkelrichtingsfietspad, dat alleen mag gevolgd worden als het rechts in zijn rijrichting ligt, volgens artikel 9.1.2.1° van het verkeersreglement:
Citaat:
Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74, omvat, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt.

En dat artikel 74, zoals we in een vorige vraag gezien hebben, gaat over fietspaden aangeduid met een wegmarkering van twee evenwijdige witte onderbroken strepen. Dergelijke fietspaden zijn bijgevolg enkelrichtingsfietspaden. De fietser mag dit fietspad niet volgen in tegenrichting. De ja-antwoorden a, b en c zijn dus allemaal fout en alleen het antwoord d blijft over als het juiste antwoord.

Toch bestaat hierop een uitzondering ...
In een vorige vraag hebben we gezien, dat een fietspad aangeduid met een verkeersbord, stopt aan elk kruispunt. Als het fietspad op het kruispunt zelf doorloopt, moet dat aangeduid worden met deze wegmarkering. Maar fietspaden aangeduid met een verkeersbord kunnen tweerichtingsfietspaden zijn. In dat geval wordt het tweerichtingsfietspad op het kruispunt eveneens aangeduid met de twee evenwijdige witte onderbroken strepen, en mogen fietsers op het kruispunt in beide richtingen op dat fietspad rijden.

De meeste deelnemers hebben het foute antwoord c gekozen. Heel wat weggebruikers zijn dus van mening dat een fietspad, aangeduid met een wegmarkering van twee evenwijdige witte onderbroken strepen, altijd een tweerichtingsfietspad is. Echt verwonderlijk is dat niet, want zelfs de wegbeheerders duiden dikwijls tweerichtingsfietspaden aan met deze wegmarkering, wat nochtans verboden is! Kijk bijvoorbeeld maar eens in de Doornstraat. Terloops, je vindt daar ook een praktijkvoorbeeld van deze vraag ...

Op alle andere foute antwoorden en op het juiste antwoord is ongeveer evenveel gescoord. Hieruit moet blijken dat zelfs heel wat fietsers het verschil niet kennen tussen een enkelrichtingsfietspad en een tweerichtingsfietspad ... mede door de schuld van de wegbeheerders die hun wegen niet inrichten zoals de wegcode het voorschrijft! Ook het verschil tussen een fietspad en een fietssuggestiestrook is voor velen niet duidelijk. Een aantal weet zelfs niet dat een fietspad geen onderdeel is van de rijbaan!

Ik moet vaststellen dat veel te weinig fietsers onze Wegcode voor Fietsers kennen of gelezen hebben!
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken


Berichten van afgelopen:   

    -> Vroeger tijden

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren
 


 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Pagina 1 van 1
Tijden zijn in GMT + 1 uur

Ga naar:  


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum

This contents of this page are in no way endorsed by the Mozilla Foundation
Mozilla_Firefox theme created by Plastikaa © 2005