Het is nu 23-05-2019 12:11:55
Onbeantwoorde berichten bekijken

Gebruikersnaam:     Wachtwoord:

2.Onderzoek-Trafficonsult Oost-Vlaanderen

    -> Temse - Hollebeek, Tuinwijk, ... Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren
 
 Auteur   Bericht 

Trobken


Site Admin


Geregistreerd op: 08 Jan 2009
Berichten: 716
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 05-02-2009 12:19:10    Onderwerp: 2.Onderzoek-Trafficonsult Oost-Vlaanderen
 Reageren met citaat  

Een beetje informatie uit het 'Verkeersproject Hollebeekwijk' van de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente Temse. Dit is een trafficonsult van juni 2000.

2. Onderzoek
Om dit verkeersproject te onderbouwen moeten we beschikken over objectieve gegevens omtrent:
1. de vervoersvraag: hoeveel personen verplaatsen zich men met welke middelen
2. de capaciteit van het wegennetwerk
3. de knelpunten

Omdat de verkeersproblemen in de wijk mee worden veroorzaakt door verkeer dat wordt opgewekt buiten de Hollebeekwijk zelf, zal het onderzoek zich niet beperken tot de wijk zelf.

2.1. De vervoersvraag

De vervoersvraag is de opsomming van alle verplaatsingen die door de inwoners van het gebied worden gedaan. Deze vraag wordt uitgedrukt in verkeersproductie en verkeersattractie. Verkeersproductie is de massa verkeer die door de inwoners zelf wordt geproduceerd. De verkeersattractie is de massa verkeer die wordt aangetrokken door verscheidene functies in het betrokken gebied.

Verkeersproductie
Om de verkeersproductie te bepalen baseren we ons op de kerncijfers van het Onderzoek naar het Vlaams Verplaatsingsgedrag (afgekort als OVG uit 1996). Deze kerncijfers geven het aantal verplaatsingen per inwoner. In het gebied wonen ongeveer 2300 personen (toestand op 10/9/1999; bron: gemeentebestuur Temse). Deze 2300 personen genereren volgens OVG de volgende dagelijkse verplaatsingen (op een werkdag:)
Voetgangers: 851 (waarvan 104 met schoolbestemming)
Fiets: 1035 (waarvan 195 met schoolbestemming)
Bus: 161 (waarvan 63 met schoolbestemming)
Trein: 115 (waarvan 20 met schoolbestemming)
Autobestuurder: 2714 (waarvan 45 met schoolbestemming)
Autopassagier: 1196 (waarvan 142 met schoolbestemming)
Andere: 69 (waarvan 6 met schoolbestemming)
TOTAAL: 6141 (waarvan 575 met schoolbestemming)

Het aantal dagdagelijkse autoverplaatsingen kan geraamd worden op ongeveer 2700-2800 (afhankelijk van de graad van carpooling). Het aantal verplaatsingen met de fiets kan geraamd worden op 1000. Het woonwerkverkeer kan geraamd worden op 900-1000 dagelijkse autoverplaatsingen en 190 fietsverplaatsingen. Dit verkeer is verkeer dat de wijk verlaat. Vermits het hier gaat om aantallen verplaatsingen per dag, moeten we deze aantallen minstens door 2 worden gedeeld om de intensiteiten op de piekuren te verkrijgen.

Verkeersattractie
Er zijn 5 specefieke attractiepunten in de wijk die autoverkeer aantrekken:
1. De kerk en het parochiaal centrum
2. De school
3. De combinatie kruidenierszaak + rijschool ter hoogte van het kruispunt Prinsenlaan/Krijgsbaan
4. De bakker in de Hollebeekstraat
5. Het voetbalveld achter het parochiecentrum

De belangrijkste verkeersaantrekker is de school:
De attractie van de school hebben we gekwantificeerd via een enquête.
In deze enquête werden de volgende vragen gesteld:
1. Met welk vervoermiddel kom je naar school bij goed en slecht weer?
2. Wat is je herkomst (woonplaats)?
3. Welke route volg je naar school?
4. Welke zijn de gevaarlijkste punten op je route?
5. Blijf je op school eten? (belangrijk om het aantal verplaatsingen te kunnen bepalen)

In totaal werden 763 formulieren uitgedeeld aan de leerlingen en het personeel. 302 aan de kleuters, 436 aan de leerlingen lager onderwijs en 25 aan het personeel.
De respons was redelijk laag: slechts 185 formulieren werden ingevuld teruggebracht (24,3%). De reden van de lage respons is het feit dat eerder op het schooljaar een soortgelijke enquête werd georganiseerd door het oudercomité.

De belangrijkste conclusies uit deze enquête zijn:
1. 9% van de leerlingen gaat te voet
2. 25% komt met de fiets
3. 64% wordt met de auto gebracht
4. het gemiddelde carpoolcoëfficient is 2,8 (gemiddeld 1,8 passagiers per auto)
5. er wordt geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer

Het aantal verplaatsingen werd op basis van de antwoorden op de vraag naar het op school eten. 39,5% bleef op school eten, 22,7% niet en 37,8% soms.

Hieruit blijkt dat het aantal autoverplaatsingen kan geraamd worden op ongeveer 500 per dag en het aantal fietsverplaatsingen op ongeveer 550 per dag.

Herkomst van de leerlingen:
Sint-Niklaas: 25
Temse: 689
Steendorp: 21
Tielrode: 12
Lokeren: 4
Waasmunster: 4
Elversele: 4
Beveren: 4
Totaal: 763

Van de 192 fietsers komen er 150 van buiten de wijk.
Van de 179 auto's die de leerlingen komen brengen, komen er slechts 4 uit de wijk zelf.

Conclusie

Overzicht van de vervoersvraag:
In dit overzicht hebben we ons beperkt tot het autoverkeer en het (brom)fietsverkeer, en tot de motieven schoolgaan en werken, vermits dit verkeer voor een deel gelijktijdig wordt gegenereerd. Hierbij valt te noteren dat het ritmotief winkelen evenveel verkeer veroorzaakt als het motief werken. Dit verkeer verloopt minder geconcentreerd (meer verspreid over de dag) en vormt geen probleem.

WERKEN
auto: 500
brom(fiets): 90
SCHOOLGAAN
auto: 23(wijkverlaters), 175(wijkbinnenrijders), 4('in de wijk-rijders')TOTAAL: 202
(brom)fiets: 93(wijkverlaters), 150(wijkbinnenrijders), 42('in de wijk-rijders')TOTAAL: 285

2.2. Capaciteit van het wegennetwerk

De capaciteit van het wegennetwerk wordt in de hoofdzaak bepaald door de capaciteit die de verkeerslichten aan de Krijgsbaan geven aan het verkeer uit de Prinsenlaan, door het aantal voertuigen dat vanuit de Leopoldlaan de Krijgsbaan kan oprijden en door de capaciteit van de Bindstraat. De verkeerslichten laten 600 voertuigen per uur toe op de Krijgsbaan. Dit aantal varieert afhankelijk van welke richting de voertuigen willen nemen en de manier waarop de auto's zich opstellen (of kunnen opstellen) voor de verkeerslichten. Vanuit de Leopoldlaan kunnen 600 voertuigen per uur de Krijgsbaan oprijden. De Blindstraat kan minstens 800 voertuigen per uur wegwerken. De totale ontsluitingscapaciteit van het gebied is 2000 voertuigen per uur.

2.3. De knelpunten

Op zaterdagmorgen 13/5/2000 is er een fototocht gemaakt door de wijk en een analyse gebeurd van de foto's. De conclusies van deze analyse:
1. De wegmarkeringen op de Krijgsbaan moeten regelmatiger herschilderd worden (inmiddels 2009 is deze heraangelegd)
2. Het kruispunt met de Krijgsbaan heeft geen afslagstroken; de verkeersafwikkeling gebeurt niet vlot genoeg (inmiddels 2009 is deze heraangelegd)
3. Het kruispunt Prinsenlaan/Hollebeek is veel te ruim: het zebrapad ligt maar aan 1 (verkeerde?)kant; het kruispunt Prinsenlaan/Kattebrug is onoverzichtelijk ook qua voorrang
4. Veel voetpaden worden overgroeid, zijn versleten
5. De zichtbaarheid op de Blindstraat vanuit Kattebrug kan verbeterd worden
6. Kruispunt Blinstraat/Hollebeekstraat is veel te ruim: de geschilderde verkeersdruppel heeft geen enkel effect
7. Straatnaamborden moeten beter verzorgd worden
8. Er is een grote parkeerdruk thv de bakker in de Hollebeekstraat en aan het kruispunt met de Krijgsbaan
9. de KWS bedekking is aan vernieuwing toe: vooral aan de goten begint het KWS af te brokkelen (gevaar voor fietsers!)
10. de aanleg van een 'fietspad' aan het kruispunt Prinsenlaan/Hollebeekstraat is gevaarlijk voor fietsers

Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer voldoet aan de eisen van de basismobiliteit. Er zijn voldoende lijnen met een zeer grote frequêntie en de verst gelegen straten in het gebied liggen nog steeds op minder dan 750 meter van de bushalte. Het kruispunt Kattebrug/Blindstraat bevindt zich op 450m van de bushalte. Een minpunt is dat het bushok richting Sint-Niklaas verborgen zit tussen hoge hagen en geen informatie geeft over de uurregeling of de lijnvoering. Het openbaar vervoer wordt vooral gebruikt door schoolgaande jeugd (secundaire scholen). Het wordt minder gebruikt voor ritmotief 'werken'.

Knelpunten te wijten aan de attractiepunten
1. De bakker in de Hollebeekstraat genereert een grote kortparkeervraag. De meeste auto's parkeren in de bocht van de Hollebeekstraat. Daardoor wordt het rijvak verkleind.
2. De school genereert eveneens een zeer grote kortparkeervraag. Het gemeentebestuur heeft ter hoogte van de schoolingang in de Hollebeekstraat E3-verkeersborden laten aanbrengen (verboden parkeren en laden en lossen tijdens de schooluren). Ondanks deze borden blijven de ouders er parkeren.
3. De parking aan de kerk en het parochiecentrum bieden meestal vrije parkeersplaatsen. Op sommige dagen is het parkeerplein te klein voor de parkeervraag (begrafenis, trouwfeest, enz.) De parking is bovendien niet optimaal functioneel ingericht qua verkeerscirculatie en ruimtegebruik. Dit moet herbekeken worden.
4. De kruidenierszaak aan de hoek Prinsenlaan/Krijgsbaan en de rijschool ernaast genereren een grote parkeervraag in de Prinsenlaan. De auto's parkeren tot op 5m van het kruispunt. Gevolg is een slechte doorstroming op het kruispunt.
5. Het voetbalplein genereert op voetbaldagen een grote parkeervraag in de Hollebeekstraat en de parking rond de kerk.

Knelpunten te wijten aan de vervoersvraag versus de capaciteit van het wegennetwerk
In de hypothese dat al het autoverkeer uit het gebied via de Prinsenlaan naar de Krijgsbaan ontsluit, dan zijn er de volgende knelpunten ter hoogte van het kruispunt Prinsenlaan/Krijgsbaan.

Tijdstip 7u-8u30: 523 (vraag autoverkeer) - 600 (capaciteit): GEVOLGEN: file in de Prinselaan
Tijdstip 16u-18u: 175 (vraag autoverkeer) - 600 (capaciteit): GEVOLGEN: geen problemen

In de werkelijkheid gebruiken veel automobilisten een alternatieve sluipweg via de Blindstraat, Korte Landmolenstraat naar de N485, die onmiddellijk ontsluit op de E17 (oprit 15a, Haasdonk). Voor automobilisten met bestemming Antwerpen betekent deze sluipweg een vermijden van een zeer grote omrijfactor.
Op te merken valt dat de auto's die links of rechts moeten afslaan op de Krijgsbaan gehinderd worden door de fietsers en voetgangers die rechtdoor moeten.
Conclusie: enkel in de morgenspits ontstaat een file, omdat de verkeerslichten op volle capaciteit worden gebruikt. De afwikkeling van het kruispunt Krijgsbaan vanuit de Prinsenlaan is nauwelijks voldoende en wordt gehinderd door de niet-vlotte doorstroming van het afslaand autoverkeer.

Knelpunten zoals aangegeven in de schoolenquête.
We hebben de knelpunten beperkt tot de knelpunten in de wijk en de onmiddellijke omgeving:

Aangehaalde knelpunten-Aantal
Gevaarlijk oversteken aan de verkeerslichten Krijgsbaan-65
Kruispunt Hollebeekstraat/Prinsenlaan-25
Kruispunt Hollebeekstraat/Blindstraat-20
Hollebeekstraat aan de school-20
Algemeen gebrek aan fietspaden en voetpaden-20
Kruispunt Kattebrug/Prinsenlaan-20
Potaardestraat-15
Blindstraat-15
Kerkplein-13
Oprit aan de school-10
Oversteek Sint-Jorisstraat/Brigade Pironstraat-8
_________________
Forumbeheerder
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken


Berichten van afgelopen:   

    -> Temse - Hollebeek, Tuinwijk, ...

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren
 


 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Pagina 1 van 1
Tijden zijn in GMT + 1 uur

Ga naar:  


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum

This contents of this page are in no way endorsed by the Mozilla Foundation
Mozilla_Firefox theme created by Plastikaa © 2005