Het is nu 19-09-2021 15:28:45
Onbeantwoorde berichten bekijken

Gebruikersnaam:     Wachtwoord:

Assortiment voorrangsaanduidingen voor fietsers

    -> Temse - Zaat (Boelwerf) Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren
 
 Auteur   Bericht 

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4902
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 12-07-2010 21:46:03    Onderwerp: Assortiment voorrangsaanduidingen voor fietsers
 Reageren met citaat  

Als je vanuit de Tielrodebroekpolder komt fietsen, dan zie je dit voor het oversteken van de Afschrijverslaan:De verkeersaanduiding is — buiten het oranje onderbord — volledig in orde en reglementair.

Tussen haakjes, onderborden moeten blauw zijn met witte opschriften, behalve de onderborden met fietsaanduidingen: die moeten wit zijn met zwarte opschriften. Oranje borden met zwarte opschriften dienen om wegomleggingen en/of werken aan te duiden. Verder kan de tekst zonder werkwoord vragen oproepen: voorrang moet volgens de wegcode immers VERLEEND worden. Wil dat hier dus zeggen, dat fietsers geen voorrang moeten verlenen Vraag

Er is dus een omgekeerde driehoek (verkeersbord B1) aangebracht, wat betekent dat men voorrang moet verlenen, en de haaientanden op de grond duiden de plaats aan waar je, zo nodig, moet stoppen om voorrang te verlenen ingevolge het verkeersbord B1. Bovendien volgt er een fietsoversteekplaats, waarop je als fietser nooit aanspraak kunt maken op voorrang. In feite is het verkeersbord B1 en de haaientanden zelfs niet nodig, maar het mag natuurlijk wel.
Je kunt dus de vraag stellen waarom er dan nog een bijkomend bord staat met "AANDACHT! FIETSERS GEEN VOORRANG". Uit bezorgdheid voor hardleerse fietsers die de wegcode toch niet willen respecteren of niet kennen? Mogelijk, maar... om welke reden zou dat dan anders zijn als je uit de andere richting komt?Langs deze kant is zelfs de verkeersaanduiding niet reglementair! Het is vanzelfsprekend dat je als fietser geen voorrang hebt als je hier de rijbaan wilt oversteken, maar de haaientanden hebben geen enkele betekenis zonder een bijhorend verkeersbord B1. Waarom zou langs deze kant minder aandacht geschonken worden aan hardleerse fietsers die de wegcode toch niet willen respecteren of niet kennen?

Hetzelfde doet zich iets verder voor, waar dan weer de Frank Van Dyckelaan moet overgestoken worden: ook daar enkel haaientanden zonder bijhorend verkeersbord B1:

Maar hier hebben we het al eens over gehad, kijk hier maar.
Ofwel plaatst men niets — wat hier perfect kan, aangezien je als fietser toch voorrang moet verlenen — ofwel plaatst men haaientanden met bijhorend verkeersbord B1.

Citaat:
43.3. Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen is, moeten de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen die zich op het fietspad bevinden deze gebruiken.

Zij mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtneming van de naderende voertuigen.


Maar al deze tekortkomingen zullen hopelijk grotendeels opgelost worden als het fietspad langs de andere kant van de rotonde tussen de Afschrijverslaan en de Frank Van Dyckelaan zal aangelegd worden... of niet?

(Aanpassing op 02-01-2016: Afbeeldingen op nieuwe host en vergrootbaar gemaakt.)
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4902
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 07-06-2020 18:36:01    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Als je vanuit de Tielrodebroekpolder komt fietsen, is de voorrangsaanduiding nog erger geworden dan vroeger. Toen hing er nog een reglementair voorrangsbord B1 (omgekeerde driehoek) aan deze paal, boven het oranje bord, maar nu is ook dat verdwenen voor de schuine fietsoversteekplaats aan de Afschrijverslaan.Ook zonder dat voorrangsbord B1 moeten fietsers voorrang verlenen aan verkeer op de rijbaan die ze gaan oversteken, maar zo een wettig verkeersbord is veel belangrijker dan dat oranje omleidingsbordje met zwarte letters. Het assortiment voorrangsaanduidingen voor fietsers wordt er alleen verscheidener door Hihi ...

Het is gemeld op het Meldpunt Wegen en mijn melding heeft referentienummer KM-2020-12218 gekregen. De melding is door AWV doorgestuurd naar de gemeente Temse.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4902
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 08-06-2020 08:01:32    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Jozef Van Breuseghem schreef:
...
Het is gemeld op het Meldpunt Wegen en mijn melding heeft referentienummer KM-2020-12218 gekregen. De melding is door AWV doorgestuurd naar de gemeente Temse.
(Zie hierboven.)

Ik kreeg zopas antwoord van de gemeente Temse: "Het jaagpad is geen openbare weg, en de gemeente heeft de borden moeten verwijderen van de bevoegde instantie."

Het voorrangsbord B1 zal daar dus weg blijven. Mag dat oranje omleidingsbord dan blijven staan? Evenals de haaientandjes op die niet-openbare weg?

Die "bevoegde instantie" voor het jaagpad is de Vlaamse Waterweg. Die heeft inderdaad haar eigen "Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk" volgens een KB van 15 oktober 1935.

Maar in artikel 1 van het verkeersreglement staat Lees :
Citaat:
Artikel 1. Toepassingsgebied

Dit reglement geldt voor het verkeer op de openbare weg en het gebruik ervan, door voetgangers, voertuigen, trek-, last- of rijdieren en vee.

Spoorvoertuigen die van de openbare weg gebruik maken, vallen niet onder de toepassing van dit reglement.

Geen enkel artikel van het verkeersreglement, dus ook geen enkel verkeersbord, is bijgevolg geldig op jaagpaden. Want dat zijn geen openbare wegen. Op jaagpaden gelden enkel de regels van het artikel 93 uit dat "Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk".

Dat kan nog van pas komen Hihi.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

luk

Geregistreerd op: 10 Mei 2017
Berichten: 97

     
Bericht Geplaatst: 08-06-2020 15:06:33    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

D voor de hand liggende oplossing:
DE FIETSERS IN DE VOORRANG!
En dt kan de gemeente Temse zelf doen Verliefd
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4902
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 15-07-2020 18:08:50    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Jozef Van Breuseghem schreef:
...
Ik kreeg zopas antwoord van de gemeente Temse: "Het jaagpad is geen openbare weg, en de gemeente heeft de borden moeten verwijderen van de bevoegde instantie."
...
(Zie hierboven.)

Maar ik lees dit op deze website van de Vlaamse overheid:
Citaat:
De jaagpaden zijn meestal ook openbare weg, vaak uitsluitend voor wandelaars en fietsers.

En op deze website van 'Trage Wegen' lees ik dan weer dit over jaagpaden:
Citaat:
JURIDISCH STATUUT

De loutere kwalificatie van een strook grond als jaag- of voetpad heeft geen gevolgen voor de vraag van wie de eigendom van de strook is. In beginsel behoort de grond nog steeds in eigendom toe aan de eigenaar van de oever. Een jaag- of voetpad is dan ook in beginsel geen openbare weg in de administratiefrechtelijke zin: zij strekken slechts tot nut van de scheepvaart, en staan geenszins open voor het publiek.

Het is vanzelfsprekend mogelijk dat de overheid eigenaar is van de grond langs de waterloop, of eigenaar wordt van het pad via overdracht in der minne of onteigening. ln dit geval kan de overheid beslissen de weg wel open te stellen voor het publiek.

Een ministeriële circulaire van 10 oktober 1892 wijst erop dat heel wat voet- en jaagpaden het karakter van een openbare weg of van een straat verkregen hebben, en is de mening toegedaan dat de gemeenten derhalve de onderhoudslast moeten dragen. ln sommige gevallen is het voet- of jaagpad opgenomen in een gewestweg. ln die omstandigheden werd het beheer van heel wat voet- en jaagpaden aan de gemeente of aan het gewest overgedragen. Die overdracht van beheer laat het eigendomsaspect ongemoeid.

Langsheen onbevaarbare waterlopen dienen aangelanden en eigenaars bepaalde afstandsregels te respecteren, maar dit louter en alleen voor het beheer van de waterloop. Er geldt geen algemeen recht van doorgang. Dat recht kan wel ontstaan door vestiging of verjaring, waardoor een openbare weg ontstaat in administratiefrechtelijke zin van het woord. Ook heel wat buurtwegen volgen exact hetzelfde tracé als het jaagpad.

Wat is het nu Vraag

We zullen dat toch eens moeten bespreken met onze dienst mobiliteit, als daar nog eens de mogelijkheid voor komt.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4902
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 13-01-2021 14:02:41    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Het voorrangsbord B1, dat sinds juni 2020 verdwenen was, staat terug op zijn plaats Goed zo!.Naar het schijnt is dit bord aangebracht door de gemeente Temse. We hadden dat gevraagd op onze vergadering met de mobiliteitsdienst van Temse, op woensdag 23 september 2020. Maar de Vlaamse Waterweg beschouwt zijn 'jaagpaden' niet als openbare wegen (zie hierboven). Het valt dus af te wachten, of de Vlaamse Waterweg dit bord niet opnieuw zal wegnemen ...

Eigenlijk zou dit geen verstandige maatregel zijn, want dit is juist de plaats waar de openbare weg begint. Het is logisch dat hier dan de normaal gekende verkeersborden aangebracht worden.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4902
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 25-02-2021 17:12:51    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Reeds in 2009 merkte ik op dat het zinloos is om haaientandjes te markeren zonder een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek). En hier heb ik het daar nog eens over.
Een voorrangsbord is niet echt nodig aan een fietsoversteekplaats, want fietsers moeten altijd voorrang verlenen aan het verkeer op de rijbaan alvorens die over te steken, maar de haaientanden stonden van in het begin aan de fietsoversteekplaats nabij de rotonde van de Frank Van Dyckelaan, zonder voorrangsbordje B1.

Maar nu is dat bordje uiteindelijk toch geplaatst.


_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 4902
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 24-06-2021 10:54:08    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Bij het verlaten van de Tielrodebroekpolder aan de Afschrijverslaan van De Zaat, is de omgekeerde driehoek (voorrangsbord B1) opnieuw weg genomen.Die was opnieuw geplaatst, nadat hij ook was weg genomen, en nu is hij dus alweer weg! En dat alles omdat jaagpaden geen openbare wegen zouden zijn.

Ook de haaientanden zijn nu verdwenen.

Zou dat allemaal beter zijn voor de veiligheid?

Ik ga in alle geval geen poging meer ondernemen om hier opnieuw een wettige voorrangsmarkering te laten aanbrengen. Naar het schijnt mogen op de niet-openbare wegen van de Vlaamse Waterweg, de "jaagpaden" dus, geen voorrangsborden geplaatst worden. Begrijpe wie kan, maar het zij zo!
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken


Berichten van afgelopen:   

    -> Temse - Zaat (Boelwerf)

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren
 


 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Pagina 1 van 1
Tijden zijn in GMT + 1 uur

Ga naar:  


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum

This contents of this page are in no way endorsed by the Mozilla Foundation
Mozilla_Firefox theme created by Plastikaa © 2005