Het is nu 26-10-2021 22:07:17
Onbeantwoorde berichten bekijken

Gebruikersnaam:     Wachtwoord:

Is fietsen naar Elversele verboden?

    -> Elversele Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren
 
 Auteur   Bericht 

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5000
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 20-08-2012 12:40:32    Onderwerp: Is fietsen naar Elversele verboden?
 Reageren met citaat  

Op de Legen Heirweg, richting Elversele, stopt het fietspad en moeten fietsers en bromfietsers verder op de rijbaan rijden. Fietsers en bromfietsers voeren daarbij geen manoeuver uit volgens artikel 12.4 van de wegcode:
Citaat:
...
Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden.

Er moet bijgevolg door fietsers geen voorrang verleend worden aan de andere weggebruikers. Veiligheid gaat natuurlijk voor alles, en om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen is aan fietsers "rugdekking" gegeven door een paaltje op de rijbaan:Hierbij toch weer enkele schoonheidsfouten:

  • Waarom is het fietspad en de fietsoversteekplaats verdeeld in "rijstroken" door een onderbroken (en hoekige!) middenstreep Vraag Vraag

  • Een vlakke overgang naar de rijbaan ware fietsvriendelijker geweest, in plaats van de doorgang door een diepe goot! Maar in dat bedje is het hele fietspad van Tielrode naar Elversele ziek Uitroepteken Uitroepteken

Dat lijkt dus verder wel in orde, maar ... mogen fietsers eigenlijk wel verder rijden richting Elversele dorp VraagJe kunt je afvragen wat dat verbodsbord daar staat te doen, want geen enkele fietser houdt er rekening mee. Iedereen fietst daar verder Knipoog ...

Zou de wegbeheerder misschien bedoelen, dat fietsers niet meer op het voetpad mogen verder rijden? Maar dat mogen ze ook niet doen zonder dat verbodsbord! En waarom staat er dan trouwens ook geen verbodsbord voor bromfietsen?

Maar dat is nog niet alles!

Artikel 9.1.2.5° van de wegcode zegt Lees :
Citaat:
9.1.2.5° Fietsers van minder dan 9 jaar mogen evenwel in alle omstandigheden de trottoirs en verhoogde bermen volgen, voor zover hun fiets uitgerust is met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm, banden niet inbegrepen en op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.

Maar artikel 6.2 van de wegcode zegt Lees :
Citaat:
6.2. De verkeerstekens gaan boven de verkeersregels.

Dus omdat het verkeersteken C11daar staat, telt verkeersregel 9.1.2.5° niet meer, en mogen kinderen van minder dan 9 jaar daar ook niet verder op het voetpad naar school fietsen, bijvoorbeeld!

Fietsers en verkeersregels in Temse ... geen goed huwelijk Lach Hihi

Hoe kan het einde van een fietspad dan aangeduid worden? Op de website van de wegcode zelf, bij het artikel 12.4, staat daar een afbeelding van:Eenvoudig en duidelijk, niet? Knipoog

(Aanpassing op 22-08-2012: kinderen niet op trottoir!)
(Aanpassing op 10-09-2012: voorbeeld wegcode bijgevoegd.)
(Aanpassing op 04-12-2015: Afbeeldingen op nieuwe host en vergrootbaar gemaakt.)

_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.


Laatst aangepast door Jozef Van Breuseghem op 04-12-2015 20:32:54; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5000
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 21-09-2012 18:20:48    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Op het overleg van onze Fietsersbondafdeling met de verkeerscel van de gemeente op 19 september 2012, heeft de politie ons beloofd dat ze hier geen spijkers op laag water zullen zoeken ... Hier mogen fietsers de wegcode nu eens rustig met de voeten treden, het verkeersbord C11 - "verboden toegang voor bestuurders van rijwielen" - negeren, en verder in de verboden richting fietsen.

Ik zou zeggen: profiteer er van Hihi Uitroepteken

En dan maar zagen dat fietsers zich niets aantrekken van de wegcode ... Wordt dat op deze manier niet in de hand gewerkt?

(Aanpassing op 27-09-2012: laatste paragraaf toegevoegd)
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5000
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 22-10-2012 08:48:46    Onderwerp: Re: Is fietsen naar Elversele verboden?
 Reageren met citaat  

Hierboven schreef ik:
Jozef Van Breuseghem schreef:
...
Zou de wegbeheerder misschien bedoelen, dat fietsers niet meer op het voetpad mogen verder rijden? Maar dat mogen ze ook niet doen zonder dat verbodsbord!
...

Helemaal juist is dat ook weer niet, want in het artikel 9.1.2.4° van de wegcode staat Lees :
Citaat:
9.1.2.4° Zo er geen fietspad is, en op voorwaarde rechts in de rijrichting te rijden en voorrang te verlenen aan de weggebruikers die zich op deze delen van de openbare weg bevinden, mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A de gelijkgrondse bermen en parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 volgen en, buiten de bebouwde kommen, mogen de fietsers bovendien de trottoirs en verhoogde bermen volgen.

Aangezien deze plaats volgens de wegcode buiten de bebouwde kom ligt, mogen fietsers daar wel op het voetpad fietsen, als ze voorrang verlenen aan de voetgangers ...

Het is bijgevolg niet zo eenvoudig om met een geldig verkeersbord aan te duiden dat fietsen op het voetpad daar verboden is. Met fietssuggestiestroken zou men kunnen aanduiden waar men graag heeft dat fietsers zouden rijden, maar ook daarmee kan niets verplicht worden.

Maar waarom moet fietsen op het voetpad daar verboden worden? Is het voetpad daar zo overbevolkt met voetgangers dat fietsers er niet meer bij kunnen? Bovendien is de toegelaten snelheid op die plaats 60 km/u. Is het verantwoord om fietsers op de rijbaan te laten rijden als de auto's met die snelheid rakelings passeren?

Waarom zou de bebouwde kom niet op deze plaats kunnen beginnen? Dat lost meteen enkele problemen op:
- Maximum toegelaten snelheid 50 km/u.
- Fietsen op het voetpad niet toegelaten (uitgezonderd kinderen, zie hoger).
- Met twee naast elkaar fietsen toegelaten zolang kruisen mogelijk is.
- ...
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5000
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 24-10-2012 19:03:09    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Omdat ik mij afvraag hoe een verzekeringsmaatschappij of een rechtbank zou handelen als daar een ongeval gebeurt met een fietser die door de "verboden richting" rijdt, heb ik gewoon die vraag gesteld aan een verzekeringsmaatschappij. Dit is haar antwoord:
Citaat:
Ingeval van een ongeval zal men bij de beoordeling van de aansprakelijkheid steeds rekening houden met de feitelijke en specifieke omstandigheden. Dit geldt zowel voor de verzekeringsmaatschappijen als voor de rechtbanken.

De aanwezigheid van het verbodsbord zou dan eventueel van belang kunnen zijn bij de vraag of de betreffende fietser die het verbodsbord heeft genegeerd een al dan niet voorzienbaar was. Indien echter algemeen geweten is en wordt aanvaard dat dit bord eigenlijk een vergissing is en de fietsers dit bord negeren en doorrijden kan men er van uitgaan dat er geen sprake meer is van onvoorzienbaarheid. Voor het overige spelen dan de gewone regels van aansprakelijkheid zonder rekening te houden met de aanwezigheid van dit bord.

Feit blijft uiteraard dat dit bord inderdaad altijd een bron van onzekerheid kan betekenen daar nooit valt te voorspellen of een bepaalde partij ( verzekeringsmaatschappij, advocaat of rechter) het bord toch zal aanhalen om haar standpunt te verdedigen welk dat ook mag zijn. De feitelijke omstandigheden van elk ongeval blijft immers verschillend zodat nooit valt te voorspellen of , hoe en in welke mate de aanwezigheid van het verbodsbord kan bijdragen in het bewijzen of het betwisten van de aansprakelijkheid.

De beste oplossing blijft dus dat de bevoegde overheid deze vergissing rechtzet en het juiste verkeersbord plaatst.

Ik heb dit antwoord vandaag overgemaakt aan de dienst mobiliteit van de gemeente, tijdens het overleg met de verkeerscel.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5000
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 31-10-2012 16:55:50    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Met het verbodsbord C11 bedoelt men dus dat men niet op het voetpad mag verder fietsen, ook al betekent dat verbodsbord iets helemaal anders, en ook al is fietsen op het voetpad buiten de bebouwde kom toegelaten volgens de wegcode. Maar ... sinds wanneer is het toegelaten om auto's op het voetpad te parkeren?Buiten de bebouwde kom mag wel op een berm geparkeerd worden (onder bepaalde voorwaarden, zie artikel 23 van de wegcode!), maar dit is overduidelijk een voetpad. En op een "trottoir" mag nooit geparkeerd worden (behalve door motorfietsen onder bepaalde voorwaarden, zie artikel 23.4 van de wegcode) Lees :
Citaat:
Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :

onverminderd artikel 23.4, op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;
...

Automobilisten mogen hier blijkbaar veel meer dan fietsers ...

(Aanpassing op 04-02-2013: verdwenen foto hersteld.)
(Aanpassing op 04-12-2015: Afbeeldingen op nieuwe host en vergrootbaar gemaakt.)

_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.


Laatst aangepast door Jozef Van Breuseghem op 04-12-2015 20:34:53; in totaal 2 keer bewerkt
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Hilde Habraken

Geregistreerd op: 08 Jan 2009
Berichten: 370

     
Bericht Geplaatst: 12-12-2012 10:26:24    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Interessant Jozef! Ik heb alweer iets bijgeleerd, namelijk dat je als fietser op het trottoir mag rijden buiten de bebouwde kom op plaatsen waar er geen fietspad ligt, zo lang je maar uitkijkt voor de voetgangers. Eerlijk gezegd doe ik dit nu soms ook al op plaatsen binnen de bebouwde kom. Wanneer er een lange rij auto's staat aan te schuiven aan een verkeerslicht en sommige chauffeurs er niet aan denken ruimte vrij te laten voor fietsers, begeef ik mij op het voetpad. Uiteraard rij ik stapvoets en stap ik af als er voetgangers zijn die ik zou kunnen hinderen. Het is niet omdat sommige automobilisten niet hoffelijk zijn voor fietsers, dat die fietsers op hun beurt niet hoffelijk mogen zijn voor voetgangers hé Knipoog
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5000
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 04-02-2013 12:02:59    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Vanaf nu kunnen fietsers op de Legen Heirweg verder naar Elversele rijden, zonder een verkeersovertreding te moeten begaan. Ook hun rechtszekerheid wordt niet langer in het gedrang gebracht. Het gewraakte verkeersbordje C11 is eindelijk verwijderd!

Zo hebben we toch nog eens iets goed te melden Goed zo! Lach Uitroepteken

(Tussen haakjes, je weet toch nog dat je buiten de bebouwde kom op het trottoir mag fietsen als er geen fietspad (meer) is? Zie hierboven Hihi . Let dan wel op dat je niet tegen de twee bijgezette paaltjes fietst Knipoog .
Wel opletten voor voetgangers dan! Die moet je voorrang verlenen op het voetpad!)

(Aanpassing op 04-12-2015: Afbeeldingen op nieuwe host en vergrootbaar gemaakt.)
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.


Laatst aangepast door Jozef Van Breuseghem op 04-12-2015 20:36:54; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

filip

Geregistreerd op: 05 Feb 2013
Berichten: 1

     
Bericht Geplaatst: 05-02-2013 11:54:39    Onderwerp: :(
 Reageren met citaat  

Van de regen in de drop.
Ik fiets hier dagelijks meermaals, het bord verboden voor fietsers was een administratieve blunder en nu is het administratief in orde maar veiliger? ho maar.
Voor de aanpassing kon je nog een beetje uitbollen verder op het voetpad, nu rij je de palen in.
Het wordt dus telkens stoppen en voorrang geven aan de auto's want geloof me als hier verkeer is neem je als fietser niet je voorrang.
Trouwens ik verplicht mijn kinderen om op het voetpad te fietsen, dit wordt nu een beetje gevaarlijker.
Ik vind dit geen resultaat maar een zoveelste non-oplossing.
Gelukkig staan er enkele honderden meters hiervoor 3 paaltjes om geparkeerde voertuigen te beschermen, als fietser moet he het met twee doen en dit is ruim onvoldoende.
mvg

Filip
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5000
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 05-02-2013 22:54:46    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Dag filip, welkom op ons forum.

Ik moet je 100% gelijk geven. Veiliger is het niet geworden. Het fietspad stopt daar nog altijd en nu zijn er zelfs die twee paaltjes bij gezet.

Die paaltjes hebben wij niet gevraagd. Die heeft de gemeente Temse er gratis bij geleverd. Maar ik begrijp hun bedoeling wel. Het is een doorn in hun oog als fietsers daar op het voetpad verder fietsen en dat willen ze tot elke prijs vermijden. Eerst met dat verbodsbord, maar dat kan wettelijk niet. Nu dan maar met twee paaltjes.

Noch de mobiliteitsdienst van de gemeente, noch de politie was er van op de hoogte dat je buiten de bebouwde kom op het voetpad mag fietsen als er geen fietspad is (artikel 9.1.2.4° van de wegcode, het staat ergens hierboven). En aan die twee voorwaarden is voldaan. De paaltjes moeten inderdaad ontweken worden, maar niemand kan uzelf of uw kinderen verbieden om op het voetpad verder te fietsen, desnoods tot aan de Duivenhoek. Je moet wel voorrang verlenen aan de voetgangers op dat voetpad.

Ons gemeentebestuur is niet "fietsgevoelig". Dat merk je aan deze maatregel, dat merk je aan allerlei andere fietsmaatregelen, en dat merk je ook aan de drie paaltjes om wat blik te beschermen tegenover de twee paaltjes om mensen te beschermen, zoals je zelf opmerkt. Ik kan nog heel wat meer fiets-onvriendelijke maatregelen van onze gemeente opsommen, en het kost echt moeite om hen op betere gedachten te brengen. Maar we blijven proberen.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 5000
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 19-02-2013 11:54:38    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Het verbodsbordje C11 is nu weg. Het was door de gemeente Temse misbruikt om aan te duiden dat fietsers niet op het voetpad mochten verder fietsen, want dat is toegelaten volgens artikel 9.1.2.4° van de wegcode (zie hierboven).

Samen met het verwijderen van het verbodsbord C11 heeft de gemeente nu twee paaltjes geplant op het einde van het fietspad, om toch maar aan de fietsers duidelijk te maken dat ze niet graag heeft dat fietsers op het voetpad zouden verder fietsen, ook al is dat toegelaten door de wegcode.

Ik vraag mij dan toch af, of de gemeente Temse het zo graag heeft dat er bijna altijd op het voetpad geparkeerd wordt, want dat is wel degelijk verboden door de wegcode!(Aanpassing op 04-12-2015: Afbeeldingen op nieuwe host en vergrootbaar gemaakt.)
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen Website bekijken


Berichten van afgelopen:   

    -> Elversele

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren
 


 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Pagina 1 van 1
Tijden zijn in GMT + 1 uur

Ga naar:  


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum

This contents of this page are in no way endorsed by the Mozilla Foundation
Mozilla_Firefox theme created by Plastikaa © 2005