Het is nu 16-12-2017 17:41:37
Onbeantwoorde berichten bekijken

Gebruikersnaam:     Wachtwoord:

Fietspad op viaduct over E17, enkel- of dubbelrichting?

    -> Temse - Hoogkamerstraat Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
 
 Auteur   Bericht 

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3194
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 22-08-2017 09:49:47    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

In Het Nieuwsblad en in de Gazet van Antwerpen van dinsdag 22 augustus 2017 komen de fietspaden op de viaduct over de E17 in de Hoogkamerstraat weer eens ter sprake. Dit is het artikel dat in de Gazet van Antwerpen staat (klik om te vergroten).Je kunt het ook lezen op de website van Het Nieuwsblad.

Onder de foto van dat artikel op de website van Het Nieuwsblad staat deze tekst: "Omdat de betonstrook in slechte staat verkeert, rijden fietsers vaak op straat."

Daarover heb ik mijn bedenking! Met "straat" bedoelt de schrijver waarschijnlijk "rijbaan", dat is het juiste woord dat in de wegcode gebruikt wordt. En dat is volgens dezelfde wegcode de normale plaats waar fietsers moeten rijden als er geen fietspad is! De betonstrook naast de rijbaan is volgens de wegcode de gelijkgrondse berm. Fietsers mogen daar wel op rijden, maar dat is in het geheel niet verplicht !

Ik zelf rij daar met mijn fiets trouwens nooit op die betonstrookjes, en ik ondervind dat automobilisten afstand houden als ze mij inhalen. Fietsers die op het betonstrookje rijden worden gewoon genegeerd door de automobilisten!

En daarin schuilt nu juist het gevaar van dit waarschijnlijk wel goed bedoeld voorstel. Als een belijning aangebracht wordt, zal zeer waarschijnlijk die slechte betonstrook aangeduid worden als een verplicht fietspad. Fietsers zullen dan verplicht worden om op de slechte betonstrook te rijden en de verflijntjes zullen het rijgedrag van de automobilisten niet veranderen: door een verflijntje houden automobilisten geen grotere afstand tot fietsers. De automobilisten rijden dicht tegen het verflijntje, en houden geen minimum afstand van één meter tot de fietsers erachter.

Volgens mij zal een dergelijke belijning het fietsverkeer op deze viaduct helemaal niet veiliger maken. De betonstrook moet niet "opgewaardeerd" worden tot fietspad of moet ook niet "duidelijker aangeduid" worden. Er moeten heel dringend echte afgescheiden fietspaden komen op deze viaduct, wat we al jaren vragen.

Jammer genoeg zal het een dubbelrichtingsfietspad langs één kant van de rijbaan worden Triest ... Ook dat belooft in de toekomst geen optimale veiligheid voor de fietsers!
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3194
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 10-10-2017 17:40:52    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Op vrijdag 29 september 2017 was er weer een IGBC (intergemeentelijke begeleidingscommissie), eigenlijk een vergadering van alle "belanghebbenden", over de fietspaden in de Hoogkamerstraat op de viaduct over de E17 en op de Houten Schoen in Sint-Niklaas. Enkele van deze "belanghebbenden" hebben tussen haakjes geen enkel belang bij deze fietspaden, integendeel! Maar dit even terzijde ...

Iedereen was vertegenwoordigd, behalve het gewest, waardoor geen nadere gegevens bekend zijn over de mogelijkheden van fietspaden op de viaduct zelf, het gedeelte pal boven de E17 Triest. Op de vorige IGBC is gezegd dat de werken op deze viaduct in alle geval ingrijpend zullen zijn. De viaduct zou gedurende drie maanden voor alle verkeer moeten worden afgesloten. Maar men wist toen nog niet op welke wijze het fietspad zou kunnen aangelegd worden en hoe breed dat zal kunnen worden. Dus nu ook nog niet. Fietsersbond Sint-Niklaas heeft trouwens gevraagd om de viaduct niet af te sluiten voor fietsverkeer gedurende deze drie maanden.

Door de afwezigheid van het gewest konden geen echte beslissingen genomen worden, en was het een "werkvergadering".

Er zijn nog onzekerheden en vragen over het lichtengeregeld kruispunt met de Eigenlostraat en de Hoge Heerweg. Daar gebeurt immers de overgang tussen twee enkelrichtingsfietspaden in drie straten (Eigenlostraat, Hoge Heerweg en Houten Schoen) en één dubbelrichtingsfietspad in de Hoogkamerstraat. Verschillende "constructies" worden vooropgesteld om de overgang naar het dubbelrichtingsfietspad zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Zo tracht men fietsers slechts één keer te laten wachten voor de verkeerslichten als ze twee keer moeten oversteken, met fietsoversteekplaatsen in de twee richtingen, of met fietsers als voetganger te laten oversteken op de zebrapaden. Hoewel een veilige afslag van fietsers vóór het autoverkeer ook met fietsopstelstroken kan verwezenlijkt worden, lijkt dat niet in aanmerking te komen ... Mischien kan de toekomstige regeling "groen licht tegelijk voor alle fietsers" een oplossing bieden?

Op hetzelfde kruispunt blijft discussie over de plaats waar de fietsers zullen oversteken: dicht bij het kruispunt (wat wij het minst onveilig vinden) of verder van het kruispunt verwijderd (zoals het nu op de huidige plans getekend staat).

Onze voorzitter, met de steun van schepen van mobiliteit Carl Hanssens van Sint-Niklaas(!), heeft bekomen dat de fietspaden verhoogd zullen aangelegd worden als ze op de voorrangsweg een zijstraat oversteken, zoals bijvoorbeeld aan het kruispunt met de Eurolaan. Het studiebureau Talboom kon met al zijn fietskennis in dit fietsdossier niet aanvaarden dat de auto's even over een verhoging moeten rijden als ze afslaan of als ze uit een ondergeschikte zijstraat komen! Het studiebureel Talboom vond het wel de normaalste zaak van de wereld, dat fietsers op een fietspad op een voorrangsweg bij elke zijstraat omlaag hotsen tot straatniveau en daarna weer omhoog botsen. Men is er zich blijkbaar nog altijd niet van bewust dat dit een fietsdossier is! Maar nu is dus toch beloofd dat de fietspaden op hoogte zullen blijven doorlopen. Ik ben benieuwd of dit zo zal blijven ... Hierdoor zal het dubbelrichtingsfietspad toch iets minder onveilig worden.

Onze voorzitter heeft eveneens gevraagd om in de Eurolaan een fietsinfrastructuur te voorzien opdat fietsers veilig naar links zouden kunnen afslaan richting Temse, aangezien alle vrachtwagens daar naar rechts zullen moeten afslaan.

Hier en daar lijken problemen te ontstaan om het tweerichtingsfietspad de vereiste 2,5 meter breed te maken, en 1 meter afgescheiden te houden van de rijbaan, dit door mogelijke problemen met de nutsvoorzieningen. Onze voorzitter heeft daarom gevraagd om het fietspad overal minstens 2,5 meter breed te maken, en waar het mogelijk is zelfs 3 meter breed! Dit tot verbijstering van alweer het studiebureau Talboom, dat problemen ziet met "te dicht tegen de afgrond" te komen aan de hellingen naar de viaduct ...

De Kapelanielaan zelf, die volledig enkelrichting zal worden, zal meer plaats bieden voor mogelijke fietspaden. Maar daarover is nog niets concreet geweten.

Naar onze mening zal men in Temse, in de Hoogkamerstraat, een onveilig dubbelrichtingsfietspad aanleggen. Fietsersbond Temse doet bijgevolg al het mogelijke om die onveiligheid zo klein mogelijk te maken.

Met het tempo dat in deze IGBC's beslissingen genomen worden, kan het nog heel lang duren alvorens aan deze fietspaden zal begonnen worden Triest ...
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3194
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 20-10-2017 19:37:44    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Als Fietsersbond moeten we politiek onafhankelijk zijn, maar we hebben wel dikwijls de politiek nodig om iets gedaan te krijgen voor fietsers. Dat wil echter niet zeggen dat we altijd akkoord gaan met de politieke beslissingen!

In het huis-aan-huisblad van de N-VA van oktober 2017 staat een artikeltje over het "veiliger fietspad in de Hoogkamerstraat over de E17". Wordt daarin niet de indruk gewekt dat Fietsersbond Temse veel inspraak heeft gehad in de tot stand gekomen beslissing?Fietsersbond Temse is inderdaad betrokken bij de besprekingen over het fietspad in de Hoogkamerstraat over de E17 als "niet-verplichte partner", maar wanneer de beslissing genomen is om in de Hoogkamerstraat een tweerichtingsfietspad aan te leggen, zat Fietsersbond Temse er eerder als spek en bonen bij. De andere "niet-verplichte partners" mochten wel (als deskundige fietsers(?) ...) hun voorkeur uitspreken voor een tweerichtingsfietspad. Naar onze mening werd zelfs niet meer gevraagd, maar die was zeer waarschijnlijk wel gekend! Fietsersbond Temse is namelijk zeer teleurgesteld over de keuze van Temse voor een tweerichtingsfietspad. Onze voorkeur ging, en gaat nog altijd, naar enkelrichtingsfietspaden langs elke kant van de Hoogkamerstraat.

Aanvankelijk is dit alles gestart einde 2011 (ja, al in 2011!), met de veiligheid van fietsers als hoofddoel. Er zouden in de Hoogkamerstraat "langs beide kanten verhoogde fietspaden komen, volgens de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen". Zo is met dit dossier inderdaad ook begonnen in 2013 na de vorige gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012, maar vanaf 2015 zag Temse een probleem dat de mobiliteit in Temse zou belasten. Dacht Temse toen reeds aan een "vlottere autodoorstroming" in de Hoogkamerstraat? In alle geval was einde 2015 nog altijd sprake van een enkelrichtingsfietspad langs weerszijden van de weg in de Hoogkamerstraat. Pas op 16 november 2016, op de eerste vergadering van de IGBC waarop ook onze Fietsersbondafdeling was uitgenodigd, hoorden we voor de eerste keer over de eigenlijke bedoeling van de gemeente Temse: de veiligheid van fietsers werd plots ondergeschikt aan een vlotter autoverkeer uit het industriepark. Er waren 3 verschillende mogelijkheden, maar het was al heel duidelijk waar de voorkeur naartoe ging.

Van deze vergadering had ik een uitvoerig verslag op dit forum geplaatst, dat van de gemeente Temse moest verwijderd worden ... o.a. omdat er tekeningetjes in stonden. Tekeningetjes zoals in bovenstaand artikel er wel eentje staat. Tussen haakjes, dat verslag heb ik nog wel ...

Voor een betere ontsluiting van het industriepark zal de Hoogkamerstraat enkelrichting worden tussen de twee kruispunten met de Kapelanielaan, in de richting van Sint-Niklaas. Het autoverkeer vanuit de Eurolaan zal dus altijd naar rechts moeten afslaan. Om naar de N16 te rijden zal dat autoverkeer even verder naar links moeten afslaan in de Kapelanielaan, om langs deze Kapelanielaan terug te keren naar de N16.

Recht tegenover "DBM Autobanden" zal dus alle verkeer naar de N16 moeten afslaan in de Kapelanielaan. De gemeente Temse wenste over dit kruispunt geen enkelrichtingsfietspad langs de Hoogkamerstraat, met fietsers in voorrang, wegens "te gevaarlijk". Nochtans kunnen alle auto- en vrachtwagenbestuurders vanuit de richting Temse de fietsers daar van ver zien komen, alvorens ze links afslaan. Bestuurders vanuit Sint-Niklaas kunnen de fietsers voor hen zien rijden alvorens ze rechts afslaan.

Maar een tweerichtingsfietspad zal zonder twijfel echt gevaarlijk worden voor fietsers, vooral aan de Eurolaan. De naar rechts afslaande (vracht)wagens moeten daar alleen autoverkeer van links verwachten. Het is onvermijdelijk dat sommige (vrachtwagen)chauffeurs alleen naar links zullen kijken alvorens naar rechts af te slaan, zonder naar rechts te kijken naar fietsers op het tweerichtingsfietspad. De gevolgen zijn zeer voorspelbaar, maar dat is dus de keuze van de gemeente Temse Triest, niet van de Fietsersbond van Temse.

Let wel, Fietsersbond Temse heeft niets tegen een betere ontsluiting van het industriepark. Daar zijn trouwens ook voordelen aan verbonden voor het veiliger oversteken van de N16 door fietsers. Maar dezelfde ontsluiting van het industriepark kan volgens Fietsersbond Temse even goed uitgevoerd worden met enkelrichtingsfietspaden, maar dan veel minder onveilig voor fietsers.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3194
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 23-10-2017 12:55:22    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Naar aanleiding van enkele dodelijke fietsongevallen in Antwerpen zijn de voorbije dagen heel wat artikels over "fietsersveiligheid" verschenen in de Gazet van Antwerpen. Vooral onderstaand artikeltje is mij opgevallen, omdat daaruit blijkt dat de Fietsersbond van Antwerpen hetzelfde meemaakt als wij. Waarschijnlijk ondervinden zelfs vele andere Fietsersbondafdelingen hetzelfde. Dit artikeltje stond in de Gazet van Antwerpen van het weekend 21-22 oktober 2017 (klik om te vergroten).


Citaat:
"... Zo worden veel suggesties door experts, adviesorganen en organisaties gewoon van tafel geveegd. Dat heeft dramatische gevolgen."
Renaat Van Hoof van de Antwerpse Fietsersbond beaamt dat. Hij stoort zich aan een recente verklaring van Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Die beweerde dat de Fietsersbond vaak wordt betrokken.

"Schepen liegt"
"De schepen liegt", zegt Van Hoof. "We worden wel eens uitgenodigd door de stedelijke mobiliteitsdienst, maar met onze mening wordt geen rekening gehouden."
Stef Leroy van de Fietsersbond heeft dezelfde ervaring. "Als we al betrokken worden, dan is het in een laat stadium", zegt Leroy. ...

Hoe herkenbaar! Kijk maar eens even hoe met onze opmerkingen rekening gehouden werd bij de herinrichting van het Luizemarktje. En in dit dossier over de fietspaden op de viaduct over de E17 zijn onze voorstellen zeker verwaarloosbaar tegenover die van VOKA, TTS, ondernemingsclub Temse, ...
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3194
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 26-10-2017 07:23:43    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

Jozef Van Breuseghem schreef:
...
Er zijn nog onzekerheden en vragen over het lichtengeregeld kruispunt met de Eigenlostraat en de Hoge Heerweg. Daar gebeurt immers de overgang tussen twee enkelrichtingsfietspaden in drie straten (Eigenlostraat, Hoge Heerweg en Houten Schoen) en één dubbelrichtingsfietspad in de Hoogkamerstraat. Verschillende "constructies" worden vooropgesteld om de overgang naar het dubbelrichtingsfietspad zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Zo tracht men fietsers slechts één keer te laten wachten voor de verkeerslichten als ze twee keer moeten oversteken, met fietsoversteekplaatsen in de twee richtingen, of met fietsers als voetganger te laten oversteken op de zebrapaden. Hoewel een veilige afslag van fietsers vóór het autoverkeer ook met fietsopstelstroken kan verwezenlijkt worden, lijkt dat niet in aanmerking te komen ... Mischien kan de toekomstige regeling "groen licht tegelijk voor alle fietsers" een oplossing bieden?
...
(Zie hierboven.)

In alle geval is de schepen van mobiliteit van Sint-Niklaas er voorstander van om 'vierkant groen' licht aan fietsers te geven op het kruispunt van de Hoogkamerstraat met de Eigenlostraat, zoals blijkt uit onderstaand krantenartikel uit de Gazet van Antwerpen van donderdag 26 oktober 2017. Je kunt dat lezen helemaal op het einde van het artikeltje (klik om te vergroten).Dat zou het oversteken voor fietsers op dat kruispunt al veel veiliger en vlotter maken. Op dat kruispunt zal immers de overgang gebeuren tussen twee enkelrichtingsfietspaden in Sint-Niklaas en één dubbelrichtingsfietspad in Temse.

Als daar 'vierkant groen' zou toegepast worden, dan kunnen natuurlijk geen fietsopstelvakken gebruikt worden, maar dan moeten de fietspaden wel duidelijk doorlopen tot tegen de verkeerslichten, zodat fietsers bij groen licht voorbij het stilstaand verkeer op de rijbaan kunnen rijden. Anders brengt het niets op dat fietsers apart groen licht krijgen.
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen

Jozef Van Breuseghem


Site Admin


Geregistreerd op: 10 Jan 2009
Berichten: 3194
Woonplaats: Temse

     
Bericht Geplaatst: 16-11-2017 16:54:18    Onderwerp:
 Reageren met citaat  

In afwachting van 'vierkant groen', zie hierboven, zal de lichtenregeling natuurlijk 'gewoon' zijn aan het kruispunt Eigenlostraat/Hogen Heerweg/Hoogkamerstraat/Houten Schoen. Met de overgang van twee enkelrichtingsfietspaden naar één dubbelrichtingsfietspad in de rijrichting van Sint-Niklaas naar Temse, zullen fietsers op dat kruispunt twee keer moeten oversteken en zullen ze twee keer voor een rood licht kunnen staan. Tenminste toch met dit voorlopig voorstel van aanleg.Let wel, dit is slechts een idee dat nog lang niet definitief is. Bovendien ligt dit kruispunt op het grondgebied van Sint-Niklaas. Daar hebben wij in principe niet veel aan te vertellen, maar toch zullen alle fietsers van Temse daar moeten passeren. Daarom hebben we toch volgend voorstel ingediend, om dit idee aan te passen:
Citaat:
...
Fietsersbond Temse vraagt de mogelijkheid te (laten) onderzoeken, om een "opgeblazen fietsopstelvak" of een "inrichting voor links afslaande fietsers" te voorzien aan de verkeerslichten van de Hogen Heerweg.


Voorbeeld van een "opgeblazen fietsopstelvak"

Fietsers die vanaf de Houten Schoen naar de Hoogkamerstraat of naar de Eigenlostraat rijden, moeten tweemaal oversteken. Bij groen licht aan de Houten Schoen kunnen ze zich dan opstellen voor het rode licht in de Hogen Heerweg, voor het gemotoriseerd verkeer. Als het verkeerslicht in de Hogen Heerweg groen wordt, vertrekken de fietsers voor het gemotoriseerd verkeer.

Dat vinden we veiliger dan de fietsers bij groen licht aan de Houten Schoen enkele meters in de Hoogkamerstraat te laten rijden, om daar voor een rood licht te wachten aan een oversteekplaats die verder van het kruispunt ligt.


Met vriendelijke groeten,
...

Maar los van dit blijven wij voorstander van enkelrichtingsfietspaden, ook in de Hoogkamerstraat van Temse!

Naar het schijnt zal het met een dubbelrichtingsfietspad in de Hoogkamerstraat zelfs moeilijk of onmogelijk worden om te voldoen aan de vereisten van het Vademecum Fietsvoorzieningen! Een dubbelrichtingsfietspad moet bij voorkeur minstens 2,50 meter breed zijn (strikt minimum 2 meter, maar dat is te smal voor de fietsdrukte op deze plaats), en de afstand tussen het fietspad en de rijbaan moet minstens 1 meter zijn. Er moet dus zeker 3,50 meter plaats zijn tussen de rijbaan en de eigendommen. Dat is waarschijnlijk niet overal het geval.

Fietspaden worden alleen gesubsidieerd door de provincie als die voldoen aan de vereisten van het Vademecum Fietsvoorzieningen. Dus zullen misschien onteigeningen moeten gebeuren ... wat alweer tijd kost en de uitvoering van het fietspad andermaal vertraagt.

Het is misschien nuttig om dit toch nog eens te benadrukken op de volgende IGBC (1 december 2017). Zou het dan toch niet sneller kunnen met enkelrichtingsfietspaden Knipoog Vraag
_________________
Queen:
I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like.
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht E-mail versturen


Berichten van afgelopen:   

    -> Temse - Hoogkamerstraat

Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
 


 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Pagina 3 van 3 Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Tijden zijn in GMT + 1 uur

Ga naar:  


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum

This contents of this page are in no way endorsed by the Mozilla Foundation
Mozilla_Firefox theme created by Plastikaa © 2005